BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szubska-Włodarczyk Natalia (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Uwarunkowania zakupu żywności jako produktu fair trade na przykładzie łódzkich konsumentów
Determinants of Purchase of Food as a Fair Trade Product on the Example of Łódź Province Consumers
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2012, nr specjalny (lipiec-sierpień) tom 2, s. 154-161, tab., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju w XXI wieku
Słowa kluczowe
Produkty ekologiczne, Rozwój zrównoważony, Konsumpcja, Wzorce konsumpcji, Sprawiedliwy handel
Ecological product, Sustainable development, Consumption, Consumption patterns, Fair trade
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Wymogi ochrony środowiska stają się coraz bardziej odczuwalne w życiu codziennym. Działania te mają na celu wsparcie zrównoważonego rozwoju. Jedną z sił ograniczających proekologiczny rozwój społeczeństw jest nadmierny konsumpcjonizm. W artykule poruszono kwestie możliwości upowszechnienia konsumpcji produktów ekologicznych jako produktów Fair Trade. Analiza opiera się na budowie prostego modelu logitowego określającego zmienne wpływające na wzrost popytu na produkty Fair Trade. (abstrakt oryginalny)

Environmental protection requirements are becoming more noticeable in everyday life. The main aim of these activities is to support sustainable development. One of the limiting forces of environmentally friendly development of societies is excessive consumerism. The paper presents the possibility of spread of consumption of organic products as Fair Trade products. The analysis is based on building a logit model defining the variables affecting demand for Fair Trade products. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czaja S., Becla A., Czterech jeźdźców ekologicznej zagłady we współczesnym świecie, (w:) Kryk B. (red.), Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju, Uniwersytet Szczeciński, Katedra Polityki Społeczno-Gospodarczej i Europejskich Studiów Regionalnych, Szczecin 2011.
 2. Fairtrade Labelling Organisations International, Growing stronger together, Annual Report 2009-2010.
 3. FLO, Monitoring the scope and benefits of Fairtrade, Third Edition, 2011.
 4. Graczyk A., Mazurek-Łopacińska K., Badanie rozwoju rynków produktów rolnictwa ekologicznego i żywności ekologicznej w Polsce, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 5. http://fairtrade.org.pl
 6. http://www.fairtrade.net
 7. http://www.wfto.com
 8. Krier Jean-Marie, Fair trade 2007: new factsand figures from an ongoing success story. A report on Fair Trade in 33 consumer countries, Netherlands.
 9. Maddala G.S., Ekonometria, Gruszczyński M. [przeł.], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 10. Osińska M. (red.), Ekonometria współczesna, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2007.
 11. Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2011-2014, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2011.
 12. Sprawiedliwy Handel w Polsce. Stan obecny i perspektywy, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, Warszawa 2010.
 13. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski, GUS, Katowice 2011.
 14. Zdrojewska I. (red.), Raport rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2009-2010, IJHARS, Warszawa 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu