BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamska Hanna (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Wymiar gospodarczy jako element zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
The Economic Aspects as an Element of Sustainable Development of Rural Areas
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2012, nr specjalny (lipiec-sierpień) tom 2, s. 172-179, tab., wykr., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju w XXI wieku
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Rolnictwo, Obszary wiejskie, Gospodarka
Sustainable development, Agriculture, Rural areas, Economy
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
W dzisiejszej dobie gospodarka jest głównym motorem rozwoju. Ma ona bezpośredni wpływ na stan środowiska oraz wyznacza poziom i jakość życia społeczeństw. Obszary wiejskie, ze względu na znaczny udział w powierzchni, mają ogromne znaczenie dla rozwoju gospodarki narodowej. Przez wiele lat dominującym działem gospodarczym na obszarach wiejskich było rolnictwo i ono wyznaczało poziom rozwoju. Obecnie zmniejszanie udziału rolnictwa w tworzeniu dochodów ludności wyzwala powstawanie nowych koncepcji. Istotne jest, aby rozwój ten odbywał się na zasadzie zrównoważonego rozwoju, bez obciążania środowiska. W pracy przedstawiono aspekty gospodarcze obszarów wiejskich województwa dolnośląskiego w okresie 2000-2010. W tym celu wykorzystano wskaźniki zrównoważonego rozwoju dla ładu gospodarczego. (abstrakt oryginalny)

In the today's era of development, economy is its main engine. It directly affects the natural environment and determines the level and quality of life of societies. Rural areas, because of their considerable share in the area of the country, are of a crucial importance for the national economy. For many years, a dominant field of economy in rural areas was farming and it was farming to determine the level of their development. Currently, the decreasing share of farming in generating people's income provides for the occurrence of new concepts. It is important to ensure that this development is based on the principle of sustainable development and does not become a threat to the environment. In the work, there are presented the economic aspects of rural areas of Lower Silesian Voivodeship in the years 2000-2010. To this end, there were applied indices of sustainable development for economic order. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Borys T., Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Ekonomia i Środowisko, Warszawa - Białystok 2005.
  2. Jabłoński J., Programy zrównoważonego rozwoju regionu podkarpackiego w aspekcie członkostwa Polski w Unii Europejskiej, (w:) Poskrobko B., Kozłowski S. (red.), Studia nad zrównoważonym rozwojem, tom 1. Zrównoważony rozwój. Wybrane problemy teoretyczne i implementacja w świetle dokumentów Unii Europejskiej, PAN, Komitet "Człowiek i środowisko", Warszawa 2005.
  3. Kapusta F., Wybrane determinanty strategii zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce, (w:) Graczyk A., Teoria i praktyka zrównoważonego rozwoju. Wydawnictwo AE im O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007.
  4. Kruk H., Ład ekologiczny, społeczny i ekonomiczny we współczesnej teorii rozwoju zrównoważonego, (w:) Kiełczewski D. (red.), Od koncepcji ekorozwoju do ekonomii zrównoważonego rozwoju. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok 2009.
  5. Przygodzka R., Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, (w:) Kiełczewski D., Od koncepcji ekorozwoju do ekonomii zrównoważonego rozwoju. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu