BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żytkiewicz Elżbieta
Tytuł
Badania warunków bytu - teoria i praktyka
Źródło
Biuletyn IGS / Szkoła Główna Handlowa. Instytut Gospodarstwa Społecznego, 2002/2005, nr 1-4, s. 131-153, tab., bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe
Budżet rodzinny, Warunki życia ludności, Badania statystyczne, Rewolucja przemysłowa
Family budget, People's living conditions, Statistical surveys, Industrial revolution
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
W społeczeństwach zachodzą nieustanne zmiany, które mają wpływ na funkcjonowanie jednostek. Rewolucja przemysłowa XIX w., dwie wojny światowe, komunizm i transformacja gospodarcza stawiały gospodarstwa domowe różnych warunkach bytowych, z różnym zakresem pomocy ze strony państwa. Istotne jest więc diagnozowanie skali zmian oraz aktualnej sytuacji bytowej gospodarstw domowych na poszczególnych etapach. Badania nad warunkami bytu stanowią bardzo ważne źródło informacji dla polityków społecznych oraz polityków gospodarczych decydujących o kierunkach zmian społeczno-gospodarczych kraju. Zapotrzebowanie na informacje o warunkach bytu gospodarstw domowych zgłaszane jest również przez instytucje pozarządowe, np. instytucje pomocy społecznej. Badania nad warunkami bytu przeprowadzane są przez instytucje naukowo-badawcze. Pozwalają one zdiagnozować potrzeby społeczeństwa, kształtować warunki bytu gospodarstw domowych i celów, do których ma zmierzać społeczeństwo.
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
 1. Kordos J., Reprezentacyjne badania budżetów rodzinnych w praktyce międzynarodowej, PWG, Warszawa 1991.
 2. Laslett P., Wall R., Household and family in past time, Cambridge University Press, Cambridge 1972.
 3. Johnson D., Rogers J.M., Tan L., A Century of Family Budgets in the United States, paper prepared for the 26th General Conference of The International Association for Research in Income and Wealth, Cracow, Poland, August 27 to September 2, 2000.
 4. Jezierski A., Leszczyńska C., Historia gospodarcza Polski, Key Text, Warszawa 1997.
 5. Luszniewicz A., Statystyka społeczna, PWE, Warszawa 1978.
 6. Luszniewicz A., O metodach badania budżetów rodzinnych w Polsce w latach 1920-1957, PWG, Warszawa 1959.
 7. Warunki życia robotniczego w Warszawie, Łodzi i Zagłębiu Dąbrowskiem w świetle ankiet 1927 roku, IGS, Warszawa 1929.
 8. Kordos J., Forty years of the household budges surveys in Poland, "Statistics in Transition" PTS Vol. 2, No. 7/1996.
 9. Kordos J., Metodyka i organizacja badań budżetów gospodarstw domowych, GUS, Warszawa 1986.
 10. Kordos J., Some data quality issues in statistical publications in Poland, "Statistics in Transition" PTS Vol. 5, No. 3/2001.
 11. Kordos J., Refleksje nad rozwojem metod badania budżetów gospodarstw domowych, w: Obchody jubileuszowe 200-lecia statystyki polskiej i 75-lecia GUS, "Biblioteka Wiadomości Statystycznych" t. 46, GUS, Warszawa 1995.
 12. Samuel Z., O metodzie badania budżetów rodzinnych, "Wiadomości Statystyczne" GUS z. 2/1956.
 13. Tablice statystyczne, PWN, Warszawa 1959.
 14. Kordos J., Household Sample Surveys in Developing and Transition Countries, "Studies in Methods" Statistics Division ONZ, Series F, No. 96/2005.
 15. Kordos J., Metoda rotacyjna w badaniach budżetów gospodarstw domowych w Polsce, "Wiadomości Statystyczne" GUS z. 9/1982.
 16. Kordos J., Nonresponse Problems in Polish Household Surveys, "Statistics in Transition", PTS Vol. 2, No. 5/2003.
 17. Towards a System of Social and Demographic Statistics, "Studies in Methods" ONZ, Series F, No. 18, 1975.
 18. Kordos J., Badania społeczne w zintegrowanym systemie badań gospodarstw domowych GUS, ref. na konf. IGS "Badania społeczne i polityka społeczna", GUS, Warszawa 1988.
 19. Kordos J., Towards an integrated system of household surveys in Poland, "Bulletin of the International Statistical Institute" Vol. 51, No. 2.
 20. Kordos J., Podstawowe badania statystyki społecznej w Polsce, w: Statystyka społeczna. Wybrane zagadnienia, red. T. Panek, A. Szulc, SGH, Warszawa 2004.
 21. Kordos J., Lednicki B., Żyra M., Development of household surveys in transition countries, "Statistics in Transition" PTS Vol. 6, No. 2/2003.
 22. Łagodziński W., Ewolucja badań warunków życia ludności i jej odniesienie do transformacji społeczno-ekonomicznej w Polsce, w: Obchody jubileuszowe 200-lecia statystyki polskiej i 75-lecia GUS, "Biblioteka Wiadomości Statystycznych" t. 46, GUS, Warszawa 1995.
 23. Metodyka badania budżetów gospodarstw domowych, GUS, Warszawa 1999.
 24. Panek T., Czapiński J., i in., Diagnoza społeczna 2000, WSP TWP, Warszawa 2001.
 25. Panek T., Czapiński J., i in., Diagnoza społeczna 2003, WSP TWP, Warszawa 2004.
 26. Panek T., Czapiński J., i in., Diagnoza społeczna 2005, WSP TWP, Warszawa 2006.
 27. Kordos J., Paradysz J., Some experiments In small area estimation In Poland. "Statistics in Transition" PTS Vol. 4, No. 4/2000.
 28. Haslett S., Jones G., Small area estimation Rusing surveys and censuses: Some practical and statistica issues, "Statistics in Transition" PTS Vol. 7, No. 3/2005.
 29. Niewójt I., Środowisko lokalne a warunki życia ludności na przykładzie gmin Długosiodło, Michałowice, Wiązownia, Wyszogród, masz. rozpr. doktorskiej, SGH Warszawa 2005.
 30. Potrzeby socjalno-medyczne ludności w wybranych rejonach, red. A. Kurzynowski, SGH, Warszawa 2002.
 31. Kwestie bezrobocia i ubóstwa w świetle badań w wybranych środowiskach lokalnych 1992-1997. Zadania dla polityki społecznej, red. A. Kurzynowski, SGH, Warszawa 1998.
 32. Rodzina polska: warunki bytu i funkcjonowanie w świetle badań Instytutu Gospodarstwa Społecznego, red. W. Rakowski, SGH, Warszawa 2000.
 33. Golinowska S., Tarkowska E., Topińska I., Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Badania Metody - Wyniki, IPiSS, Warszawa 2005.
 34. Przemiany demograficzne i jakość życia ludności miast, red. J. Słodczyk, D. Rajchel, Uniwersytet Opolski, Opole 2004.
 35. Palska H., Bieda i dostatek: o nowych stylach życia w Polsce, IFiS PAN, Warszawa 2002.
 36. Frąckiewicz L., Przeszłość i przyszłość polskiej polityki mieszkaniowej, IPiSS oraz IGN, Warszawa, Katowice 2005.
 37. Panek T., Wymiary ubóstwa w Polsce w latach 1996-1999, "Wiadomości Statystyczne" nr 11/2001.
 38. Panek T., Metody pomiaru ubóstwa, "Wiadomości Statystyczne" nr 7/2005.
 39. Pamiętniki bezrobotnych, red. A. Budzyński, t. 1-3, IGS SGH, Warszawa 2003 (t. 1 i 2) i 2005 (t. 3).
 40. Kordos J., Zarys systemu statystyki społecznej w Unii Europejskiej, "Wiadomości Statystyczne" nr 3/1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-791X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu