BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Białoń Lidia (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie)
Tytuł
Korzyści ekonomiczne działalności innowacyjnej
Źródło
Zarządzanie. Teoria i Praktyka / Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, 2012, nr 1 (5), s. 33-49, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Innowacyjność gospodarki, Innowacyjność przedsiębiorstw, Innowacyjność regionu, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Korzyści gospodarcze, Projekty innowacyjne
Innovation economy, Enterprise innovation, Regional innovation, Enterprise competitiveness, Economic benefits, Innovative Projects
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule podkreśla się, iż podjęcie decyzji o realizacji przedsięwzięć innowacyjnych powinno być poprzedzone możliwie szeroką analizą korzyści, jakie można uzyskać zarówno w trakcie przebiegu procesu innowacyjnego, jak i po jego zakończeniu. Brak jest precyzyjnych metod identyfikacji tych korzyści, tym bardziej, że występują one w różnym czasie i na różnych poziomach organizacji gospodarki. W artykule podjęta jest próba odpowiedzi na pytanie jaki jest udział efektów wdrożonych innowacji w kształtowaniu zysku przedsiębiorstwa, z zaznaczeniem, że efekty te są niższe w porównaniu z kosztami, jakie przynosi działalność innowacyjna. (abstrakt oryginalny)

The article emphasizes that the decision to implement innovative projects should be preceded by extensive analysis of the possible benefits that can be obtained either during the course of the innovation process and after its completion. There are no precise ways to identify these benefits, the more that they occur at different times and at different levels of economic organization. The article made an attempt to answer the question - what is the effects of implemented innovation in shaping the company's profit, indicating that these effects are lower compared to the costs it brings innovative activity. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Białoń L., Efektywność rozwoju nauki i techniki, [w:] Białoń L., Obrębski T., Nauka i technika w rozwoju społeczno-gospodarczym, PWN, Warszawa 1989, s. 175-176.
 2. Białoń L., Rachunek kosztów i korzyści, [w:] Marciniak S. (red.), Makroi mikroekonomia, PWN, Warszawa 2005, s. 305-306.
 3. Białoń L., Zastosowanie koncepcji tworzenia łańcucha wartości innowacji w gospodarce imitacyjnej i innowacyjnej, "Optimum. Studia Ekonomiczne", Nr 2(50), 2011.
 4. Białoń L., Janczewska D., Wiedzochłonność procesów innowacyjnych, "Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego", Nr 11, 2008.
 5. Bogle J.C., Dość. Prawdziwe miary bogactwa, biznesu i życia, PTE, Warszawa 2009, s. 108 i 131-133.
 6. Kotarba W., Rachunek efektów ekonomicznych projektów wynalazczych, Zakład Systemów Ekonomicznych "Wektory Gospodarki", Warszawa 1993.
 7. Łobejko S., Przedsiębiorstwo sieciowe. Zmiany uwarunkowań i strategii w XXI wieku, Wyd. SGH, Warszawa 2010, s. 53.
 8. Marciniak S., Koszty i korzyści działalności innowacyjnej, [w:] Białoń L. (red.), Zarządzanie działalnością innowacyjną, Wyd. Placet, Warszawa 2010.
 9. Nahotko S., Rachunek ekonomiczny w modelowaniu efektywności procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwie, Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1992.
 10. Perechuda K., Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja, Wyd. AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007, s. 55.
 11. Żuber R., Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka, Wyd. Difin, Warszawa 2008, s. 96.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-1586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu