BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Waśniewska Anetta (Akademia Morska w Gdyni)
Tytuł
Potencjał społeczny gmin Zalewu Wiślanego w latach 2003-2012
Social Potential of Communities of the Vistula Lagoon in 2003-2012
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 348, s. 404-414, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Polityka ekonomiczna
Słowa kluczowe
Ludność, Gmina, Korelacja, Rozwój
Population, District, Correlation, Development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Powierzchnia gmin Zalewu Wiślanego obejmuje obszar 1534 km2, który zamieszkuje około 200 tys. osób. W jego skład wchodzi dziesięć gmin - po trzy miejskie i miejsko-wiejskie oraz cztery wiejskie. Względem tego podziału dokonano w artykule analizy potencjału społecznego rozpatrywanego w ujęciu demograficznym wybranych zmiennych dla lat 2003-2012 z uwzględnieniem: liczby ludności, współczynnika przyrostu naturalnego, gęstości zaludnienia, stopy bezrobocia, pracujących ogółem oraz współczynnika feminizacji. Celem artykułu była analiza wartości współczynnika korelacji liniowej między zmiennymi oraz wyznaczenie zależności, które mają największy i najmniejszy wpływ na kształtowanie potencjału społecznego. Największy dodatni wpływ na kształtowanie potencjału społecznego gmin nadzalewowych ma liczba ludności względem pracujących ogółem, natomiast największe wartości ujemne korelacji otrzymano dla stopy bezrobocia i pracujących ogółem.(abstrakt oryginalny)

The area of municipalities of the Vistula Lagoon covers an area of 1534 km2 with a population of about 200 thousand people. It consists of ten municipalities: three urban, three urban-rural and four rural ones. According to this division, the analysis of the social potential discussed from the demographic perspective of variables for the years 2003-2012 was made in the article, taking into account: population, population growth rate, population density, unemployment rate, total employment and the rate of feminisation. The purpose of the article was to analyze the correlation coefficient between variables occurring and the appointment of relationships that have the greatest and the smallest impact on social potential. The population as regards total employment, has the biggest positive influence on the social potential of lagoon communities while the largest negative correlation was obtained for the unemployment rate and total employment.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Arczel A.D., 2000, Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  2. Gazińska M., 2003, Potencjał demograficzny w regionie. Analiza ilościowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  3. Herbst M., 2007, Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
  4. Malina A., Malina P., 2005, Determinanty rozwoju regionalnego Polski, "Wiadomości Statystyczne", nr 10, GUS, Warszawa.
  5. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2008, Strategia Rozwoju Społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, Uchwała nr 278/08, Warszawa.
  6. www.stat.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.348.37
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu