BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stelmach Waldemar (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie)
Tytuł
OPZZ w świadomości działaczy związkowych (Spójność struktury)
Źródło
Zarządzanie. Teoria i Praktyka / Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, 2012, nr 1 (5), s. 61-78, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Związki zawodowe, Świadomość społeczna, Spójność społeczna, Struktura organizacyjna
Trade unions, Public awareness, Social cohesion, Organisational structure
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
Poland Alliance of Trade Unions
Abstrakt
Artykuł porusza zagadnienia świadomości zbiorowej i samoświadomości działaczy Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ). Podstawą opracowania jest przeprowadzone w ubiegłym roku badanie socjologiczne wśród 367 działaczy OPZZ. Autor nie ogranicza się do "suchych" relacji z badania, ale daje do nich szeroki wstęp teoretyczny. W ten sposób powstało opracowanie składające się z dwóch części. Główne tematy merytoryczne to: spójność organizacyjna w OPZZ, autonomiczność poszczególnych struktur, stany świadomości i funkcjonowanie poszczególnych struktur Porozumienia. Artykuł jest wzbogacony licznymi tabelami i diagramami. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the issues of collective consciousness and self-awareness of Poland Alliance of Trade Unions (OPZZ) activists. The basis of the study is sociological study among 367 activists OPZZ conducted in the last year. The author gives the study a broad theoretical introduction. This created a development consisting of two parts. The main substantive topics include: organizational coherence OPZZ, the autonomy of the individual structures, states of consciousness and the functioning of the various structures of the Agreement. The article is enriched by numerous tables and diagrams. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kożusznik B., Zachowania człowieka w organizacji, PWE, Warszawa 2002, s. 86.
  2. Kuc B.R., Moczydłowska J.M., Zachowania organizacyjne. Podręcznik akademicki, Difin, Warszawa 2009.
  3. Sikorski C., Zachowania ludzi w organizacji, PWN, Warszawa 1999, s. 153-156.
  4. Stoner J., Frejman E., Gilbert D., Kierowanie, PWE, Warszawa 1997, s. 315.
  5. Zieleniewski J., Organizacja zespołów ludzkich, PWN, Warszawa 1976, s. 28.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-1586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu