BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Panek Tomasz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Analiza porównawcza subiektywnego dobrostanu w Europie
Comparative Analysis of Subjective Well-Being In Europe
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2015, nr 2, s. 1-26, wykr., tab., bibliogr. s. 25
Słowa kluczowe
Analiza porównawcza, Badania sondażowe, Jakość życia, Analiza korespondencji
Comparative analysis, Survey research, Quality of life, Correspondence analysis
Uwagi
summ., rez.
Kraj/Region
Europa
Europe
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki analizy porównawczej subiektywnego dobrostanu (subjective well-being) w krajach uczestniczących w ESS w 2012 r. oraz zmian w jego poziomie w stosunku do 2006 r. W konstrukcji wskaźników subiektywnego dobrostanu zastosowano metodę dystansową, co umożliwiło zarówno porównania poziomu subiektywnego dobrostanu i jego różnych aspektów w badanych krajach, jak i pomiar dystansu poziomu subiektywnego dobrostanu dla każdego z jego komponentów, mierzonych od ich maksymalnego pozytywnego poziomu na stosowanych w badaniu skalach pomiaru. Oprócz analizy porównawczej poziomu subiektywnego dobrostanu i jego zmian w krajach uczestniczących w ESS dokonano również oceny nierówności jego rozkładu. Ponadto, wykorzystując metodę analizy korespondencji, przeprowadzono analizę porównawczą profili subiektywnego dobrostanu krajów uczestniczących w ESS. Profile te wskazują na cechy charakterystyczne dobrostanu w badanych krajach. (fragment tekstu)

The article presents the results of a comparative analysis of subjective well-being in the countries participating in the European Social Survey (ESS) in 2012 as well as changes its level in comparison with 2006. In the construction of indicators, Geneva method was used, which allowed comparison of the level of subjective welfare and its various aspects in different countries. Also the level distance of the perceived welfare for its each components was examined. This was measured from their maximum positive level on the scales used in the test measurement. In addition to the comparative analysis of the level of welfare and the changes in the countries participating in the ESS, also its decomposition inequity was assessed. Furthermore, using the method of correspondence analysis, the author conducted comparative analysis of subjective well-being profiles of countries participating in the ESS. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Beh E. J. (2004), Simple correspondence analysis: a bibliographic review, "International Statistical Review", Vol. 72, No. 2
 2. Bennet M. K. (1937), On measurement of relative national standards of living, "The Quarterly Journal of Economics", Vol. 51, No. 2
 3. Benzecri J-P. (1973a), L'analyse des donnes: II. La analyse des correspondences,
 4. Dunod, Paris Benzecri J-P. (1973b), L'analyse des donnes: I. La taxonomie,
 5. Dunod, Paris Diener E., Suh E., Lucas R. E., Smith H. L. (1999), Subjective well-being: Three decades of progress, "Psychological Bulletin", No. 125
 6. Huppert F., Marks N., Mickaelson J., Vitters0 J. (2013), ESS Round 6. Module on personal and social wellbeing - final module in template, Centre for Comparative Social Surveys, City University London, London
 7. Huppert F., Marks N., Clark A., Siegrist J., Stutzer A., Vitters0 J., Morten W. (2009), Measuring well-being across Europe: description of the ESS well-being module and preliminary findings, "Social Indicators Research", Vol. 91, No. 3
 8. Noll H-H. (2002), Towards a European system of social indicators: theoretical framework and system architecture, "Social Indicators Research", No. 58
 9. Panek T. (2014), Poziom i jakość życia, [w:] Statystyka społeczna, praca zbiorowa, red. T. Panek, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 10. Panek T. (2011), Ubóstwo, wykluczenie społeczne i nierówności. Teoria i praktyka pomiaru, Oficyna Wydawnicza SGH
 11. Panek T., Zwierzchowski J. (2013), Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Teoria i zastosowania, Oficyna Wydawnicza SGH
 12. Ryan R. M., Deci L. (2001), On happiness and human potentials: A review of research on hedonic and eudaimonic well-being, Annual Review of Psychology, No. 52
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu