BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Węgrzyn Grażyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Źródła informacji dla działalności innowacyjnej w Unii Europejskiej
Sources of Information on Innovation within the European Union
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 348, s. 415-423, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Polityka ekonomiczna
Słowa kluczowe
Innowacje, Procesy innowacyjne
Innovations, Innovation processes
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest zidentyfikowanie źródeł informacji dla działalności innowacyjnej w krajach Unii Europejskiej. Analiza została przeprowadzona w oparciu o dane z międzynarodowego badania Community Innovation Survey (CIS), obejmującego lata 2008- -2010. Opracowanie podzielono na dwie części. W pierwszej wyjaśniono istotę innowacji i procesu innowacyjnego. W drugiej części zidentyfikowano źródła informacji dla działalności innowacyjnej w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem różnic pomiędzy sektorem przemysłowym i usługowym. Z przeprowadzonych badań wynika, że przedsiębiorstwa z sektora usług częściej niż przedsiębiorstwa z sektora przemysłowego korzystają ze źródeł wewnętrznych informacji dla innowacji. W większości badanych państw klienci stanowią bardzo ważne źródło informacji dla innowacji zarówno w sektorze przemysłowym, jak i w sektorze usług.(abstrakt oryginalny)

The article presents available sources of information on innovation within the European Union. The analysis was carried out on the basis of Community Innovation Survey (CIS) data, covering the 2008-2010 period. The article is divided into two parts: the first one explains the nature of innovation and innovation process, while the second identifies the available sources of information on innovation within individual member countries of the EU, with particular regard given to the differences between the manufacturing and the service sectors. The analysis has demonstrated that the enterprises belonging to the service sector use internal sources of information on innovation more frequently than the manufacturing ones. In a majority of countries, customers constitute a very significant source of information on innovation for both service and manufacturing sectors.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bendyk E., 2010, Kulturowe i społeczne uwarunkowania innowacyjności, [w:] Innowacyjność 2010, red. P. Zadura-Lichota, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, PARP, Warszawa.
 2. Burak J., 2006, Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń
 3. Csikszentmihalyi M., 1996, Creativity and the Psychology of Discovery and Invention, HarperCollins New York.
 4. Drucker P., 2000, Zarządzanie w XXI wieku, Muza, Warszawa.
 5. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008-2010, 2012, GUS, Warszawa.
 6. European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, 2010, The Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Europe 2020 Flagship Initiative Innovation Union. SEC(2010) 1161.
 7. Johnson S., 2010, Where Good Ideas Come From: The Natural History of Innovation, Riverhead Books, New York.
 8. Jóźwiak J., Morawski R.Z., 2009, Społeczna rola szkolnictwa wyższego i jego misja w perspektywie dekady 2012-2020, [w:] Polskie szkolnictwo wyższe: stan, uwarunkowania i perspektywy, red. R.Z. Morawski, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.
 9. Kalecki M., 1980, Kapitalizm: dynamika gospodarcza, Dzieła, tom. 2, PWE ,Warszawa.
 10. Nekharosheva L., Hościłowicz E., 2009, Problemy i perspektywy naukowo-technologicznego i innowacyjnego rozwoju w warunkach globalizacji i kryzysu światowego, [w:] Przepływy kapitału intelektualnego i finansowego - aspekty lokalne i globalne, red. . E. Orechwa-Maliszewska, J. Paszkowski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok.
 11. Schumpeter J.A., 1960, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 12. Swann G.M.P., 2009, The Economics of Innovation, Edward Elgar Publishing Limited., Cheltenham, UK.
 13. Warsh D., 2012, Wiedza i bogactwo narodów. Historia odkrycia ekonomicznego, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.348.38
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu