BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojcieska Lucyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Społeczna odpowiedzialność biznesu wybranych banków komercyjnych na świecie - ocena wymiarów CSR
CSR of Selected Commercial Banks in the World - Dimensions of CSR Ratings
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 348, s. 424-436, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Polityka ekonomiczna
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Interesariusze, Banki komercyjne
Corporate Social Responsibility (CSR), Stakeholders, Commercial banks
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest identyfikacja aktualnych tendencji CSR w sektorze bankowości komercyjnej w skali kontynentów i poszczególnych krajów na podstawie ocen kluczowych wymiarów CSR. Do realizacji celu zastosowano metodę analizy danych wtórnych, obejmujących oceny 4 wymiarów CSR: społeczności, pracowników, środowiska i rządzenia, opracowanych przez CSRHub. Zakres podmiotowy analizy objął 59 banków komercyjnych z 24 krajów: Europy, Azji Wschodniej, Bliskiego Wschodu, Oceanii, Ameryki Południowej i Północnej. Na podstawie analiz porównawczych dowiedziono, iż najbardziej społecznie odpowiedzialne banki komercyjne występują w Ameryce Północnej i Europie, najmniej - na Bliskim Wschodzie i w Azji Wschodniej. Najwyższe średnie oceny CSR uzyskały USA, Niemcy i UK, najniższe - Hongkong, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Turcja i Izrael. Wiodącą tendencją globalną w ramach CSR banków komercyjnych jest koncentracja na aspektach dotyczących pracowników i społeczności.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to identify the current trends of CSR in the commercial banking across continents and countries based on key dimensions of CSR ratings. The applied method is the analysis of secondary data of four dimensions of CSR ratings: community, employees, environment, governence, worked out by CSRHub. A scope of the analysis included 59 commercial banks from 24 countries from Europe, East Asia, Middle East, Pacific, North America and South America. The main findings show that the most responsible banks are in the North America (USA) and Europe (Germany, United Kingdom), less - in the Middle East (United Arab Emirates, Turkey, Israel) and the least in the East Asia (Hong Kong). The leading global trend within the CSR in the commercial banking is to focus on the aspects of employees and community.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Baumann C., Bouvain P., Lundmark E., 2013, Corporate social responsibility in financial services. A comparison of Chinese and East Asian banks vis-à-vis American banks, "International Journal of Bank Marketing", vol. 31, no. 6, s. 420-439.
 2. Bąk M., Kulawczuk P. (red.), 2009, Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa.
 3. Belás J., 2012, Social Responsibility and Ethics in the Banking Business: Myth or Reality? A Case Study from The Slovak Republic, "Ekonomski Anali / Economic Annals", vol. 57, no. 195, s. 115-137.
 4. Brown J.A., Forster W.R., 2013, CSR and Stakeholder Theory: A Tale of Adam Smith, "Journal of Business Ethics", vol. 112, no. 2, s. 301-312.
 5. Burianová L., Paulik J., 2014, Corporate Social Responsibility in Commercial Banking. A Case Study from the Czech Republic, "Journal of Competitiveness", vol. 6, no. 1, s. 50-70.
 6. Carroll A.B., 1979, A three-dimensional conceptual model of corporate performance, "Academy of Management Review", vol. 4, no. 4, s. 497-505.
 7. Carroll A.B., 1991, The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders, "Business Horizons", vol. 34, no. 4, s. 39-48.
 8. CSRHub, http://www.csrhub.com/content/about-csrhub/ (30.04.2014).
 9. Global Reporting Initiative, https://www.globalreporting.org/Information/about-gri/Pages/default.aspx (30.04.2014).
 10. Hassan H.A., 2014, Corporate social responsibility practices of UAE banks, Global Journal of Business Research, vol. 8, no. 3, s. 91-108.
 11. Korenik D., 2008, Odpowiedzialność banku komercyjnego. Próba syntezy, Difin, Warszawa.
 12. Lantos G.P., 2001, The boundaries of strategic corporate social responsibility, "Journal of Consumer Marketing", vol. 18, no. 7, s. 595-630.
 13. Lantos G.P., 2002, The ethicality of altruistic corporate social responsibility, "Journal of Consumer Marketing", vol. 19, no. 3, s. 205-230.
 14. Matei M., Voica M.C., 2013, Social Responsibility in the Financial and Banking Sector, "Economic Insights - Trends & Challenges", vol. 65, no. 1, s. 115-123.
 15. Reinig C.J., Tilt C.A., 2009, Corporate Social Responsibility Issues in Media Releases: A Stakeholder Analysis of Australian Banks, "Issues in Social Enviromental Accounting", vol. 2, no. 2, s. 176- -197.
 16. Stieb J., 2009, Assessing Freeman's Stakeholder Theory, "Journal of Business Ethics", vol. 87, no. 3, s. 401-414.
 17. Yeung S., 2011, The Role of Banks in Corporate Social Responsibility, "Journal of Applied Economics & Business Research", vol. 1, no. 2, s. 103-115.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.348.39
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu