BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mroziewski Marian (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Struktura infrastruktury gospodarczej i społecznej w perspektywie konkurencyjności. Część I. Konkurencyjność i jej determinanty
Źródło
Zarządzanie. Teoria i Praktyka / Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, 2012, nr 1 (5), s. 99-111, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Infrastruktura gospodarcza, Infrastruktura społeczna, Infrastruktura społeczno-gospodarcza, Konkurencyjność gospodarki, Czynniki konkurencyjności gospodarki, Gospodarka narodowa
Economic infrastructure, Social infrastructure, Socio-economic infrastructure, Economy competitiveness, Factors of economic competitiveness, National economy
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule jako pierwszej części opracowania, przedstawiono istotę konkurencyjności gospodarki narodowej, kluczowe czynniki konkurencyjności nowoczesnych gospodarek oraz główne czynniki o charakterze instytucjonalnym i intelektualnym, które warunkują budowanie potencjału konkurencyjnego gospodarki kraju i jej udział w międzynarodowym podziale pracy. (abstrakt oryginalny)

This article as first part of the study presents the essentials of competitiveness of national economy, the key factors of competitiveness of modern economies as well as the main factors of an institutional and intellectual, that determine the competitive potential of building the country's economy and its participation in the international division of labor. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamkiewicz-Drwiłło H.G., Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2002.
 2. Bożyk P., Misala J., Puławski M., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 3. Bralczyk J. (red.), Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów, PWN, Warszawa 2007.
 4. Cameron R., Historia gospodarcza świata. Od paleolitu do czasów najnowszych, "Książka i Wiedza", Warszawa 2001.
 5. Daszkiewicz N. (red.), Konkurencyjność. Poziom makro, mezo i mikro, PWN, Warszawa 2008.
 6. Edvinsson L., Malone M.S., Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa 2001.
 7. Faulkner D., Bosman C., Strategie konkurencji, Gebethner i s-ka, Warszawa 1996.
 8. Godłów-Legiędź J., Główny nurt współczesnej ekonomii: od formalizmu do nowoczesnego instytucjonalizmu, [w:] Landreth H., Colander D.C., Historia myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa 2005.
 9. Gorynia M., Łaźniewska E. (red.), Kompedium wiedzy o konkurencyjności, PWN, Warszawa 2009.
 10. Grabek A., W matematyce wleczemy się w europejskim ogonie, "Gazeta Prawna", nr 125/2011, s. A 4.
 11. Hamel G., Prahalad C.K., Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa 1999.
 12. Johnson U., Koga Ch., Skoog M., Henningsson J., The Japanese Government's intellectual capital reporting guideline, "Journal of Intellectual Capital" vol. 7, nr 4/2006, s. 474-491.
 13. Keating R.J., Innovation and Intellectual Property: The Economics and the History, Small Business & Entrepreneurship Council, luty 2006, s. 1-10.
 14. Kowalak B., Konkurencyjna gospodarka: innowacje - infrastruktura - mechanizmy rozwoju, Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, Warszawa-Radom 2006.
 15. Landes D.S., Bogactwo i nędza narodów, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa 2000.
 16. Leśniewski M.A., Konkurencyjność przedsiębiorstw. Wybrane problemy. Dom Organizatora, Toruń 2011.
 17. Liu P.,L., Chen W.,Ch., Tsai Ch.-H., An empirical study on the correlation between knowledge management capability and competitiveness in Taiwan's industries, "Technovation", nr 24/2004, s. 971-977.
 18. Macias J., Konkurencyjność gospodarki-zagadnienia terminologiczne i metodologiczne, "Gospodarka w Praktyce i Teorii", nr 2/2006, s. 123-136.
 19. Mroziewski M., Kierunki aktywizacji czynników intelektualnych na rzecz rozwoju polskiej gospodarki, "Zarządzanie i Edukacja" nr 53/54/2007, s. 33-67.
 20. Obrębski T., Dochód narodowy i wzrost gospodarczy, [w:] Marciniak S. (red.), Makro i Mikro Ekonomia. Podstawowe problemy, PWN, Warszawa 1999.
 21. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
 22. Skawińska E., Konkurencyjność przedsiębiorstw - nowe podejście, PWN, Warszawa 2002.
 23. Skolimowska-Formowicz M., Nurt zasobowy w teorii firmy, "Gospodarka Narodowa", nr 5-6/2002, s. 41-60.
 24. Stankiewicz M.J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Dom Organizatora, Toruń 2002.
 25. Van Baalen P., Bloemhof-Ruwaard J., Van Heck E., Knowledge Sharing in an Emerging Network of Practice: The Role of a Knowledge Portal, "European Management Journal" vol. 23, nr 3/2005, s. 300-314.
 26. Zajączkowska-Jakimiak S., Wiedza techniczna i kapitał ludzki w teorii wzrostu gospodarczego, "Gospodarka Narodowa", nr 11-12/2006, s. 47-69.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-1586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu