BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Król Agnieszka (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie)
Tytuł
Kierunki rozwoju kompetencji kadry menedżerskiej
Źródło
Zarządzanie. Teoria i Praktyka / Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, 2012, nr 1 (5), s. 113-120, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Menedżer, Kwalifikacje menedżera, Efektywność menedżera, Menedżer międzynarodowy, Rozwój kompetencji menedżerskich
Manager, Managerial qualifications, Efficiency of manager, International manager, Manager competencies development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wiek XXI to okres kiedy zarówno w samych organizacjach, jak i ich otoczeniu dokonało się i nadal dokonuje wiele zmian. Pojawiają się nowe koncepcje zarządzania, które pomimo swojej różnorodności stawiają sobie za wspólny cel doskonalenie zarządzania w tych jakże burzliwych czasach. Nasuwa się zatem pytanie czy menedżerowie jutra (przyszłości) będą innymi ludźmi niż ich poprzednicy? Niewątpliwie ulega zmianie charakter dotychczas wykonywanej przez nich pracy, mają przed sobą do zrealizowania nowe zadania, a zatem i nowe role. Jakie kompetencje powinni posiadać menedżerowie "Nowej Ery"? Celem niniejszego artykułu jest wskazanie pożądanych kierunków rozwoju kompetencji kadry menedżerskiej. (abstrakt oryginalny)

Twenty-first century is the period when both the organizations themselves and their environment accomplished and still accomplish many changes. There appear the new management concepts, which despite its diversity, have as their common goal of improving governance in these sure turbulent times. The question is whether the managers of tomorrow (the future) will be other people than their predecessors. Undoubtedly the character of so far doing work by them has changed, they are faced to realizing new tasks, as well as the new roles. What skills should have the managers of the "New Era"? The purpose of this article is indicating the wanted directions of competence of managerial staff. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Hannaway C., Hunt G., Umiejętności menedżerskie, Wydawnictwo Kopia, Warszawa 1994.
 2. Harris J., DeLong D.W., Donnellon A., Do You Have What It Takes to be an E-Manager?, "Strategy and Leadership",vol.29, nr 4/2001, s. 10-14.
 3. Hoffmann T., Talent Club - Raport Polski Menedżer 2010, Diners Club Polska, s. 29.
 4. Koźmiński A.K., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2010, s. 82.
 5. Kuc B.R., Zarządzanie doskonałe, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa 2008.
 6. Masłyk-Musiał E. (red.), Zarządzanie kompetencjami w organizacji, Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Menedżerskiej, Warszawa 2005, s. 109.
 7. Ogólnopolski Program Edukacyjny dla Kadry Menedżerskiej - Talent Club, Badanie talentu, organizator i pomysłodawca Diners Club Polska Sp. z o.o., www.talentclub.pl.
 8. Penc J., Kreatywne kierowanie, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000, s. 98.
 9. Probst G., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, s. 42.
 10. Skills for knowledge management: building a knowledge economy, TPFL, London 1999.
 11. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R. (Jr), Kierowanie, PWE, Warszawa 2011.
 12. Strojny M., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 1999, s. 28.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-1586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu