BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kurek Helena (Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach)
Tytuł
Faktoring jako forma krótkoterminowego finansowania działalności przedsiębiorstw
Factoring as a short-term financing method of a business activity
Źródło
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach, 2011, nr 12, s. 19-31, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Prace z zakresu nauk społecznych
Słowa kluczowe
Metody płatności, Faktoring, Finanse przedsiębiorstwa, Usługi finansowe, Ryzyko finansowe, Finansowanie przedsiębiorstwa
Methods of payment, Factoring, Enterprise finance, Financial services, Financial risk, Financing enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jednym ze źródeł finansowania działalności operacyjnej jednostek gospodarczych jest faktoring. Faktoring jako usługa finansowa realizuje trzy podstawowe funkcje, to jest: funkcję finansową działalności przedsiębiorstw, funkcję del credere i funkcję usługową. Biorąc pod uwagę rodzaje zawieranych umów faktoringowych, faktoring dzieli się według czterech podstawowych kryteriów, to jest: umiejscowienia ryzyka niewypłacalności dłużnika, zasad informowania dłużnika o stopie wierzytelności, sposobu wypłacania środków pieniężnych i miejsca działalności podmiotów uczestniczących w transakcji. Na polskim rynku funkcjonuje ponad 60 instytucji trudniących się działalnością faktoringową, wśród których przeważający udział obrotów mają instytucje zrzeszone w Polskim Związku Faktorów. Zarówno w obrotach, jak i liczbie sfinansowanych faktur oraz liczbie klientów odnotowano w ostatnich latach znaczny wzrost. Wobec kryzysu gospodarczego dostrzega się zarówno szansę, jak i zagrożenia dalszego rozwoju branży faktoringowej w Polsce. (abstrakt oryginalny)

Factoring is one of the sources of financing business operating activity. Factoring as a service fulfills three functions: financing function, del credere function and servicing function. There are four main criteria according to which factoring can be subdivided: placement of default risk, rules of informing a debtor on the existence of factoring agreement, methods of payments and places of activities of entities engaged into a transaction. There are around 60 factoring institutions at the Polish market, among which the greatest share of the market belongs to institutions, which are members of Polish Factors Association. Turnover as well as the number of invoices financed by factoring agreements and the number of customers have increased substantially in the recent years. Chances and risks for the further growth of factoring market in Poland can be discerned in the times of economics crisis. (original abstract)
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzozowski R., "Bank", nr 2 (197), luty 2009.
 2. Czarnecki J., Usługi dodatkowe - korzyść dla faktorantów czy bariera rozwoju faktoringu?, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2006.
 3. Grobicki J., Faktoring 2009, "Bank", nr 2 (197), luty 2009.
 4. Heropolitańska I., Kawaler P., Kozioł A., Skup i sprzedaż wierzytelności przez banki: cesja, faktoring, dyskonto, forfajting, sprzedaż publiczna i niepubliczna, Twigger, Warszawa 2000.
 5. http://www.faktoring.pl
 6. Korenik D., Faktoring w bankowości - strategia przyszłości, CeDeWu, Warszawa 2007.
 7. Kreczmańska K., Faktoring w teorii i praktyce, czyli o tym jak szybko, tanio, bezpiecznie i zgodnie z prawem odzyskać wierzytelności, Wydawnictwo BART, Warszawa 2003.
 8. Lach A., Kredyt bardzo pożądany, "Bank", nr 12 (195), grudzień 2008.
 9. Masny A., Factoring - doświadczenia krakowskie, AE, Kraków 1998.
 10. Sierpińska M., Jachna T., Metody podejmowania decyzji finansowych, PWN, Warszawa 2007.
 11. Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1999.
 12. Stecki L., Factoring w praktyce bankowej, Dom Organizatora, TNOiK, Toruń 1995.
 13. Tokarski M., Faktoring jako forma krótkoterminowego finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo WSB, Toruń 2001.
 14. Tokarski M., Faktoring w małych i średnich przedsiębiorstwach: forma krótkoterminowego finansowania działalności, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-4539
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu