BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawlik Andrzej (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Kształtowanie społeczeństwa wiedzy poprzez wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności
Shaping of the knowledge society by supporting enterprise and innovation
Źródło
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach, 2011, nr 12, s. 49-57, tab., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Prace z zakresu nauk społecznych
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Innowacyjność, Aktywność ekonomiczna, Edukacja młodzieży, Młodzież
Entrepreneurship, Innovative character, Economic activity, Youth education, Youth
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Unia Europejska jest organizacją skupiającą 27 państw i 271 regionów. Między poszczególnymi krajami członkowskimi oraz regionami występują liczne różnice, choćby związane z położeniem geograficznym, językiem czy kulturą. Jednak zasadnicza różnica dotyczy poziomu rozwoju poszczególnych regionów. Niektóre regiony europejskie, zwłaszcza ubogie, w warunkach rosnącej konkurencji tracą dystans do zamożnych. Mając tego świadomość, uważam, że konkurencyjności musimy uczyć już w szkole. Dzisiejsze czasy wymagają od naszych absolwentów nie uległości i bierności, lecz inicjatywy, przedsiębiorczości i innowacyjności. Dotychczasowe zmiany w polskim szkolnictwie są niewystarczające. Młodzieży nie dajemy prawa do samodzielnego myślenia, do aktywności, do - stanowiącej temat tego artykułu - przedsiębiorczości i innowacyjności. (abstrakt oryginalny)

European Union is an organization which consists of 27 countries and 271 regions. Between each member country and those regions there are a lot of differences, like those connected with geography, language or culture. However, the crucial difference concerns level of development of each region. Some of European regions, especially the poorest ones, during increasing competition are losing distance to the wealthiest ones. Having this in mind, I think that enterprise, innovation and competitiveness should be taught at school. Our graduates should be full of initiative, enterprise and self - confidence nowadays. Previous changes in our educational system are insufficient. We do not give them the right to independent thinking, activity or enterprise and initiative, which are topics of this article. Nevertheless, I am convinced that at our Polish school we can teach entrepreneurship, responsibility, competitiveness and support innovation, so necessary in European Union. (original abstract)
Bibliografia
Pokaż
  1. Bank Danych Lokalnych, GUS, Warszawa 2010.
  2. Białoń L. (red.), Zarządzanie działalnością innowacyjną, Wydawnictwo PLACET, Warszawa 2010.
  3. Francik A., Sterowanie procesami innowacyjnymi w organizacji, AE, Kraków 2003.
  4. Pawlik A., Pałaszewski H., Dybała A., Wprowadzenie do nauki o gospodarowaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Kielcach, Kielce 2011.
  5. Stawasz E., Innowacje a mała firma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999, s. 139.
  6. Wołoszyn S. (red.), Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, Wydawnictwo Strzelec, Kielce 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-4539
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu