BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kretek Henryk Andrzej (Uniwersytet Opolski)
Tytuł
Źródła, przyczyny, przebieg i skutki występowania konfliktów w obszarze polityki
Sources, causes, course and consequences of conflicts in the area of policy
Źródło
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2013, nr 2, s. 151-167, bibliogr. 18 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Słowa kluczowe
Polityka, Konflikty polityczne, Historia społeczeństw
Politics, Political conflicts, Societies history
Uwagi
summ.
Abstrakt
Od zarania dziejów człowiek zmaga się z przyrodą i z samym sobą. Zmagania te bywają źródłem różnych uczuć i emocji, dają sporo radości i zadowolenia ale także mogą być odbierane jako odczucia negatywne. Żyjąc w małych grupach, plemionach i nacjach ludzie pomagają sobie, współpracują ale także przeszkadzają sobie, doprowadzają do różnych waśni i sporów, walk o władzę nad własną grupą czy innym plemieniem. W historii można odnaleźć szereg przykładów wojen prowadzonych niekiedy latami i wyniszczających nawet całe narody i cywilizacje. Historyczne przekazy, opisy i badania podają nam źródła, przyczyny i mechanizmy tych waśni, sporów i wojen używając słowa konflikt ale nie wyjaśniają zakresu i dokładnej treści tego pojęcia. Filozofia traktowana jako "matka" wielu nauk społecznych, także nie wniosła do terminologii naukowej słowa konflikt. Mimo, że cały czas uczeni filozofowie wiedli między sobą różne spory, niekiedy nawet i kłótnie, a w ich umysłach powstawały różne przeciwstawne myśli, to wyrazu tego nie wprowadzono do literatury naukowej [Zob.: w Skorowidzu rzeczowym t. 3], [Tatarkiewicz, 1959, - nie znaleziono hasła konflikt, natomiast figuruje hasło: "zasada sprzeczności" wyjaśnione jako walka wewnętrznych przeciwieństw, która jest motorem rozwoju, t.3, s.63. Nie natrafiono na to hasło także w pozycji: [Kunzmann, Burkhard, Wiedmann, 1999], czyli po-zostawał w jakiś sposób "nieodkryty". (fragment tekstu)

Mankind seems to be accompanied by conflict since the beginning. However, as the concept of having a range of meaning, appeared quite late. In politics, there are many sources of conflict. It is important to be able to resolve the conflict even in its early stage. Knowledge of conflict can help solve it. Unless the conflict becomes a tool of the political fight. (author's abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arystoteles, Dzieła wszystkie, t.7 - Słownik terminów arystotelesowych. Warszawa 1994
 2. Bodanko, A. (red.). 1999. Wspomaganie procesu wychowawczego programami profilaktyczno-edukacyjnymi, Kraków
 3. Bodnar, A. 1984. Nauka o polityce. Podręcznik akademicki, Warszawa
 4. DuBrin, A.J. 1992. Human relations for career and personal success, Prentice Hall (Englewood Cliffs, N.J.), http://www.getcited. org/puba/102881316, 13.09.2013
 5. DuBrin, A. J. 1979. Praktyczna psychologia zarządzania, Warszawa
 6. Festinger, L. 1957. A theory of cognitive dissonance, Stanford University Press
 7. Kretek, H. A. 2012. Teorie i stadia rozwoju moralnego dzieci i młodzieży, "Nauczyciel i szkoła", Mysłowice
 8. Kunzmann, P., Burkhard, F. D., Wiedmann, F. 1999. Atlas filozofii, Warszawa
 9. Markowski, A. (red). 1999. Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN, Warszawa
 10. O'Connell, R. L. 1989. Of Arms and Men, A History of War, Weapons, and Aggression, New York, Oxford University Press
 11. Pondy, L.R. 1967., Organizational conflict: Concept and models, "Administrative Science Quarterly"
 12. Pruitt D.G., Kim S. H., Rubin J. Z. 1994. Konflikt społeczny eskalacja, patologii i rozliczeń, New York, , 13.09.2013
 13. Reykowski, J. 1995. Potoczne wyobrażenie o demokracji, Warszawa
 14. Strelau, J. (red.). 2000. Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 2, Gdańsk
 15. Strelau, J. (red.), 2000. Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 3, Gdańsk 2000
 16. Tatarkiewicz, T. 1959. Historia filozofii - Skorowidz rzeczowy, t. 3, PWN, Warszawa
 17. Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powszechna. 1997. Wydawnictwa Gutenberga, t. I-XX, Kraków 1935-1937, Reprint nakładem Wydawnictwa "KURPISZ", Poznań
 18. Schmidt, S. M. Kochan, T. A. 1972. Conflict: Toward conceptual clari-ty. "Administrative Science Quarterly", nr 17(3), s. 359-370, http://www.jstor.org/stable/2392149, 13.09.2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-0171
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu