BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Budzyński Andrzej
Tytuł
"Pamiętniki nowego pokolenia chłopów polskich" - źródłem do badania rzeczywistości społecznej wsi
Źródło
Biuletyn IGS / Szkoła Główna Handlowa. Instytut Gospodarstwa Społecznego, 2002/2005, nr 1-4, s. 217-224, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Pamiętniki, Wieś, Badania socjologiczne
Memoirs, Village, Sociological research
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Jak ten czas szybko bieży! Taka nieodkrywcza myśl ciśnie się pod pióro w momencie, gdy przychodzi zamykać ostatnim, XV tomem, wydawaną niemal od 10 lat serię "Pamiętników nowego pokolenia chłopów polskich". Jest ona jednakże, zwłaszcza przy tej okazji, na miejscu, bowiem pamiętnikarstwo, zjawisko bardzo stare, bez przesady leżące u podstaw cywilizacji. miało naprawdę na celu zatrzymanie upływu czasu, utrwalenie dla Innych. zwłaszcza przyszłych pokoleń, obrazu życia autora, a także wydarzeń, w których uczestniczył. Pisanie pamiętników czy dokonywanie w jakiejkolwiek innej formie zapisów autobiograficznych zawsze było próbą utrwalenia przez autora własnego życia i dokonań, doświadczeń, przemyśleń, podzielenia się z innymi własnymi spostrzeżeniami i życiową mądrością, a także - co istotne - podkreślenia własnej roli, znaczenia i wyjątkowości. W każdym z nas, także autorach wszelkich zapisków, dzienników, diariuszy, autobiografii i rozmaitych innych dokumentów osobistych, jak określa tego rodzaju twórczość socjologia, tkwi bowiem egoistyczne i egocentryczne przekonanie o własnej wyjątkowości i niepowtarzalności. Taka jest zapewne najważniejsza, a tym samym jakże ludzka, przyczyna sięgania po pióro i pisanie autobiografii - nieodparta potrzeba unieśmiertelnienia własnego krótkiego istnienia.
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
  1. Turowski J., Socjologia wsi i rolnictwa, Lublin 1995, wyd. II posz.
  2. Giza-Poleszczuk A., Autobiografie: między symbolem a rzeczywistością, "Kultura i Społeczeństwo" nr 1/1990.
  3. Kazimierska K., O metodzie dokumentów biograficznych, "Kultura i Społeczeństwo" nr 1/1990.
  4. Dulczewski Z., Autobiografia w badaniach nad przemianami społeczno-kulturowymi wsi polskiej, "Pamiętnikarstwo Polskie" nr 1-2/1973.
  5. Bukowski J., Wykorzystanie dokumentów autobiograficznych w socjologii polskiej, "Pamiętnikarstwo Polskie" nr 2/1971.
  6. Sianko A., Wybór zawodu a wzory awansu społecznego młodzieży wiejskiej, "Studia Socjologiczne" nr 3/1966.
  7. Kersten K., Szarota T., Materiały pamiętnikarskie z dwudziestolecia Polski Ludowej. (Uwagi krytyczne i próba systematyzacji), "Kwartalnik Historyczny" nr 2/1964.
  8. Budzyński A., Chłopi polscy o sobie - konkurs na pamiętniki, "Biuletyn IGS" nr 1-2/1996, rok XXXIX.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-791X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu