BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuźma Ewa
Tytuł
Powstanie i działalność teatrów amatorskich na Zamojszczyźnie w latach 1944 -1955
The Appearance and Functioning of Amateur Theatres in the Zamość Area in the Years of 1944-55
Źródło
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2009, nr 3 (3), s. 377-388
Humanum. International Social and Humanities Studies
Słowa kluczowe
Kultura, Sztuka, Teatr
Culture, Art, Theater
Uwagi
summ
Kraj/Region
Zamość
Abstrakt
Celem artykułu jest ukazanie jak zaraz po wyzwoleniu Zamojszczyzny obejmującej powiaty: biłgorajski, hrubieszowski, tomaszowski i zamojski ludność z wielkim zapałem przystąpiła do odbudowy teatrów amatorskich. Każdy, kto czuł wewnętrzną potrzebę wyrażenia swoich przeżyć, marzeń czy odreagowania stresu związanego z wojną miał możliwość wystąpienia na scenie. Widownia była liczna ze względu na duŜe zapotrzebowanie na wszystkie formy życia kulturalnego. W wiejskich i miejskich świetlicach nikt nie przejmował się niedoskonałościami gry aktorskiej. Pieniądze uzyskiwane ze sprzedaży biletów przeznaczano na cele społeczne, zakupy rekwizytów, budowę sceny lub remont budynku. Po 1948r. władze państwowe zaczęły sukcesywnie likwidować spontaniczną działalność sceniczną bądź poddawać ją nadzorowi.(fragment tekstu)

The article discusses the reconstruction and then liquidation of area departments of art and culture. In the period directly after the war they supported the spontaneous revival of amateur and semi-professional theatres. Through their drama activity amateur actors got rid of the mental tension accumulated in the period of Nazi occupation. Their work also brought financial benefits, which they used for various community initiatives. Starting form 1947 the government tended to limit this kind of cultural activity by making it to difficult to register it with the regional authorities, imposing taxes and shaping a reportoir which did not satisfy the audiences. In the 1950's so called amateur theatre groups were under strict control and functioned only thanks to government subsidies.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. E. Kuźma, Działalność kulturalno - oświatowa władz państwowych i samorządowych w powiecie zamojskim w latach 1944 - 1956, Zamość 2008, s. 122 - 131.
  2. L. Siemion, W sprawie teatru amatorskiego, "Kultura i śycie" tyg. dod. "Sztandar Ludu" 1955, nr 34, s. 1 - 2.
  3. K. Braun, Mity i legendy polskiego teatru. Plan ogólny i zbliżenie PRL-u, [w:] Nim będzie zapomniana, szkic o kulturze PRL-u, red. S. Bednarek, Wrocław 1997, s. 173.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-8431
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu