BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuźma Ewa
Tytuł
Działalność uniwersytetów powszechnych na Lubelszczyźnie w latach 1944 - 1948
Źródło
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2009, nr 3 (3), s. 389-403
Humanum. International Social and Humanities Studies
Słowa kluczowe
Edukacja, Kultura, Działalność społeczna, Działalność dydaktyczna
Education, Culture, Social activity, Teaching activity
Kraj/Region
Lubelszczyzna
Lubelszczyzna
Abstrakt
Pierwsze uniwersytety powszechne występujące też pod nazwą uniwersytetów ludowych, powstały w XIX w. w: Anglii, Niemczech i we Francji. Na ziemiach polskich ta forma oświaty pojawiła się w 1898r. wraz z utworzeniem w Galicji, Uniwersytetu Ludowego im. A. Mickiewicza. Celem tej edukacji pozaszkolnej było systematyczne nauczanie poprzez: cykle wykładów, luźne odczyty, organizowanie samokształcenia i czytelnictwa.(fragment tekstu)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. W. Matuszewska, Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego w kształcie powojennym (1944 - 1948), Warszawa 1989, s. 15 - 18.
  2. S. Dobrowolski, Formy i drogi pracy TUR-owej, "Kuźnica" 1947, nr 12, s. 5.
  3. M. Bień, Z życia Lubelskiego Oddziału TUR-u, "Sztandar Ludu" 1948, nr 23, s. 5.
  4. H. Skotnicki, Po wyzwoleniu w Zamościu, "Kamena" 1964, nr 16, s. 4
  5. J. Jarzębski, Między apologią, a negacją. Kultura ludowa w polemikach 1939 - 1948, Warszawa 1987, s. 337, 342.
  6. J. Siekierska, O pracach Komisji Głównej do Spraw Kultury, Warszawa 1949, s. 7-8
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-8431
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu