BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jończyk Joanna, A. (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Sytuacja demograficzno-epidemiologiczna a zarządzanie opieką zdrowotną w regionie - studium województwa podlaskiego
Demographic and Epidemiological Situation of the Region and the Management of Health Care - the Case of Podlasie Region
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 6, cz. 1, s. 403-416, bibliogr. 15 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Organizacje wobec wyzwań XXI wieku
Słowa kluczowe
Choroby przewlekłe, Polityka zdrowotna, Opieka zdrowotna, Zarządzanie, Sytuacja demograficzna
Chronic diseases, Health care policy, Health care, Management, Demographic situation
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo podlaskie
Podlaskie Voivodship
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest diagnoza sytuacji demograficzno-epidemiologicznej w województwie podlaskim w latach 2008-2012 oraz próba określenia wpływu tej sytuacji na podejmowane tam decyzje w sferze zarządzania opieką zdrowotną. W pracy wykorzystano dane wtórne wewnętrzne pochodzące z dokumentów samorządu województwa oraz zewnętrzne w postaci danych statystycznych. (fragment tekstu)

The purpose of this article is to diagnose the demographic and epidemiological situation in Podlaskie in the last few years and attempt to determine the impact of this situation on the regional health care management. The article presents both demographic indicators (size of the region's population, fertility and mortality, the average life expectancy and demographic burden) and dominant types of diseases in the region, which included diseases of the peripheral nervous system, musculo-skeletal and connective tissue, chronic diseases of the digestive system, anemia, thyroid diseases, cancer and cardiovascular disease. Conclusions drawn confirm the relationship between demographic and epidemiological trends and the management of regional health care, with the leading role of the regional government policy in the field of health. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dercz M., Izdebski H., Rek T. (2013), Prawo publiczne ochrony zdrowia, Wolters Kluwer SA, Kraków.
 2. Frąckiewicz L. (1991), Polityka ochrony zdrowia. Synteza, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice.
 3. Główny Urząd Statystyczny (2008), Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2007, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rocznik_statystyczny_rp_2007.pdf [14 lutego 2014].
 4. Główny Urząd Statystyczny (2009), Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2008, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/oz_rocznik_statystyczny_rp_2008.pdf [14 lutego 2014].
 5. Główny Urząd Statystyczny (2010), Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2009, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rs_rocznik_statystyczny_rp_2009.pdf [14 lutego 2014].
 6. Główny Urząd Statystyczny (2012), Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2011, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rs_rocznik_statystyczny_rp_2011.pdf [14 lutego 2014].
 7. Główny Urząd Statystyczny (2013), Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2012, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rs_rocznik_statystyczny_rp_2012.pdf [14 lutego 2014].
 8. Kamińska W, Zakrzewska K. (red.) (2011), Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie podlaskim w 2010 r., Urząd Statystyczny w Białymstoku, Białystok.
 9. Kozierkiewicz A., Boguszewska E., Gajda K. i in. (2014), Krajowy indeks sprawności ochrony zdrowia, PwC, http://www.pwc.pl/pl_PL/pl/publikacje/assets/krajowy-indeks-sprawnosci-ochrony-zdrowia-2014_raport-pwc.pdf [13 lutego 2014].
 10. Podlaski Urząd Wojewódzki (2009), Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej w województwie podlaskim w 2008 roku, http://bip.bialystok.uw.gov.pl/Show_Item. aspx?ID=15111 [13 lutego 2014].
 11. Podlaski Urząd Wojewódzki (2013), Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej w województwie podlaskim w 2012 roku, http://bip.bialystok.uw.gov.pl/Show_Item. aspx?ID=27098 [13 lutego 2014].
 12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, [Dz. U. Z 2006 Nr.213, poz.1568].
 13. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego (2013), Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020, http://www.strategia.wrotapodlasia.pl/pl/ps2/var/ resources/154/248/4/srwp_2020_1.pdf [13 lutego 2014].
 14. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej [Dz. U. 2011 nr 112 poz. 654. z późn. zm.].
 15. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych [Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135 z późn. zm.].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu