BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Księżyk Marianna (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie)
Tytuł
Podstawowe źródła i społeczno - ekonomiczne skutki niskich płac pracowników w Polsce jako kraju UE
Źródło
Zeszyt Naukowy.pl / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2014, nr 31, s. 1-22, bibliogr. 42 poz.
Słowa kluczowe
Sytuacja społeczno-ekonomiczna, Płaca minimalna, Poziom płac, Struktura płac, System płac, Polityka płacowa
Social and economic conditions, Minimum wage, Wage level, Wage structure, Wage system, Wage policy
Uwagi
streszcz.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Treścią opracowania jest identyfikacja, systematyka i charakterystyka podstawowych źródeł niskich wynagrodzeń pracowników w Polsce, jako kraju Unii Europejskiej, oraz społeczno-ekonomiczne tego skutki. Podstawę teoretyczną prowadzonych badań stanowi następujące założenie: w badaniach należy traktować gospodarkę kraju jako system złożony z odpowiednich elementów oraz kierować się ciągłością procesów gospodarowania. Przyjęcie tego założenia oznacza kompleksowe, a nie wyłącznie mikroekonomiczne, analizowanie problemów wchodzących w zakres prowadzonych badań. W opracowaniu wyniki badań dotyczące źródeł i społeczno- ekonomicznych skutków niskich płac w Polsce, jako kraju UE, przedstawiono w następującym ujęciu: źródła i społeczno-ekonomiczne skutki niskich wynagrodzeń w Polsce wynikające z kardynalnych błędów pro rynkowej transformacji polskiej gospodarki oraz źródła i społeczno- ekonomiczne skutki niskich wynagrodzeń wynikające ze zignorowania podstawowych zasad ekonomii i oparcia polityki gospodarczej kraju na doktrynie neoliberalizmu. (abstrakt oryginalny)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amble B., The Diversity of Modern Capitalism, Oxford, 2003.
 2. Bakan J., Korporacje. Patologiczna pogoń za zyskiem i władzą, Wyd. Lepszy Świat, Warszawa 2006.
 3. Bowden E.V.,. Bowden J.H, Ekonomia nauka zdrowego rozsądku, Wyd. Fund. Innowacja, Warszawa 2002.
 4. Drewnowski J., Ku demokracji i gospodarce rynkowej. Tezy o zasadach transformacji, "Ekonomista" 1995, n. 1- 2.
 5. Dunin - Wąsowicz S., Blaski i cienie gospodarki oddziałów, "Rzeczpospolita", 29 - 30 września 2001
 6. Dunin - Wąsowicz S., Komplikacje pooperacyjne, "Rzeczpospolita", 8 - 9 grudnia 2001.
 7. Dz. Urz. UE C310, t. 47, 16 grudnia 2004.
 8. Dz. Urz. UE C306, t. 50, 15 grudnia 2007.
 9. Dz. Urz. N. 78 poz. 483, 1997 rok.
 10. Gedymin O., Kapitalizm niemiecki. Szkice o genezie, rozwoju i teraźniejszości, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Białystok 2002.
 11. Hayek F.A. von, Droga do zniewolenia, PWN Kraków 1966 .
 12. http://www.economist.com/media/pdf/Demokracy_Index2010.
 13. http:// ec,europe.eu/taxation_customs/taxin/Welcom, 26.05.2013.
 14. Kalecki M., Dzieła t.1, Kapitalizm, koniunktura, zatrudnienie, PWE, Warszawa 1979.
 15. Kalecki M., Sachs I., Z zagadnień finansowania krajów o gospodarce mieszanej, PWN Warszawa, 1967.
 16. Karpiński A., Przemiany strukturalne w procesie transformacji Polski 1989 - 2003 - 2025, Wyd. SGH, Warszawa 2008.
 17. Kieżun W., Patologia transformacji, Poltext, Warszawa 2012.
 18. Keynes J.M,., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWN, Warszawa 2003.
 19. Kołodko G.W., Świat na wyciągnięcie myśli, Prószyński i S-ka, Warszawa 2010.
 20. Kołodko G.W., Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości, Prószyński i S - ka, Warszawa 2013.
 21. Kowalik T., Współczesne systemy gospodarcze. Powstanie, ewolucja, kryzys, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2000.
 22. Kowalik T., Systemowe źródła obecnego kryzysu, "Master of Business Administration", 2009, n. 5(97) wrzesień - październik.
 23. Kowalik T., Kapitalizm kasyna, w: Kryzys, Wyd. Krytyka Polityczna, Warszawa 2009.
 24. Kowalik T., www.Polskatransformacja.pl, Wyd. Literackie Muza SA, Warszawa 2009.
 25. Krajewska A., Podatki w Unii Europejskiej, PWE, Warszawa 2010.
 26. Księżyk M., Duda J., Płace minimalne w Polsce zaprzeczeniem realizacji podstawowych celów Unii Europejskiej, ":AGH Managerial Economics", 2012, n. 11.
 27. Landreth H., Colander D.C., Historia myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa 2005.
 28. Levinson M., Nie tylko rynek, PWN, Warszawa 1990.
 29. Mill J.S., Zasady ekonomii politycznej, t. 2, PWE, Warszawa 1966.
 30. Otte M., Kiedy nadchodzi kryzys. Co powinniśmy zrobić aby wyjść obronną ręką z obecnego kryzysu gospodarczego, Wyd. Studio EMKA, Warszawa 2009.
 31. Ost D., Klęska "Solidarności". Gniew i polityka w postkomunistycznej Europie, PWE Warszawa 2007.
 32. Pawłowska L., Pazerna finansjera, "Przegląd", 23 - 29. 09. 2013.
 33. Polak E., Globalizacja a zróżnicowanie społeczno - ekonomiczne, Difin, Warszawa 2009.
 34. Ratajczak H., Armia cenniejsza niż myślenie, "Przegląd", 15 - 21.07.2013.
 35. Sachs J., Koniec z nędzą. Zadanie dla naszego pokolenia, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2006.
 36. Smith A., Badania nad natura i przyczynami bogactwa narodów, PWN, Warszawa, 1957.
 37. Smoczyński W., (W rozmowie ze Steinbruckiem), Niemcy nie są potworem Europy, "Polityka", n. 22 (2909), 27.05 - 4.06.2013.
 38. Stiglitz J.E., Wizja sprawiedliwej globalizacji. Propozycje usprawnień, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2007.
 39. Stiglitz J.E., Freefall. Jazda bez trzymanki. Amaryka, wolne rynki i tonięcie gospodarki świata, PTE, Warszawa 2010.
 40. Strange S., Casino capitalism, London 1986.
 41. Tittenbrun J., Z deszczu pod rynnę. Meandry polskiej prywatyzacji, t. 1 - 4, Poznań 2007.
 42. Zaremba K., Prywatyzacyjne bezprawie, "Przegląd", 1 marca 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6285
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu