BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Muszyński Jerzy
Tytuł
"Dwadzieścia lat transformacji ustrojowej w Polsce". Ogólnopolski zjazd katedr i zakładów prawa konstytucyjnego. Praca zbiorowa pod redakcją Marka Zubika, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2010, s. 521
Źródło
Nauka, Gospodarka, Społeczeństwo, 2010, nr 1, s. 307-310
Słowa kluczowe
Przemiany polityczne, Demokracja, Demokracja parlamentarna, Konstytucja, Konstytucja RP, Prawo konstytucyjne, Recenzja
Political changes, Democracy, Parliamentary democracy, Constitution, RP Constitution, Constitutional law, Review
Abstrakt
Pomijając listy Prezydenta RP, Marszałka Sejmu, Prezesa Rady Ministrów oraz wystąpienia Marszałka Senatu, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Prorektora Uniwersytetu Warszawskiego Profesora Tadeusza Tomaszewskiego oraz Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Profesora Krzysztofa Rączki - przedmiotem obrad były następujące tematy: 1. Nauka prawa konstytucyjnego w Polsce na przełomie XX i XXI wieku; 2. Transformacja i reinterpretacja przepisów konstytucyjnych; 3. Demokratyzacja i racjonalizacja polskiego parlamentaryzmu; 4. Ewolucja modelu Głowy Państwa. Wiele problemów związanych z tematem konferencji omawiały artykuły nadsyłane przez uczonych już po konferencji. (fragment tekstu)
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-6117
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu