BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymański Kiejstut R.
Tytuł
"Transformacja polska - oczekiwania i rzeczywistość". Praca zbiorowa pod redakcją Joanny Dzwończyk i Jerzego Kornasia, "Studia i Prace" Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Nr 12, Wydawnictwo UE, Kraków 2010, s. 368
Źródło
Nauka, Gospodarka, Społeczeństwo, 2010, nr 1, s. 311-313
Słowa kluczowe
Przemiany polityczne, Gospodarka kapitalistyczna, Recenzja
Political changes, Capitalist economy, Review
Abstrakt
Publikacja składa się z trzech części zatytułowanych: "Metodologiczne i społeczno-polityczne dylematy transformacji", "Międzynarodowy wymiar transformacji" i "Ustrojowo-konstytucyjne aspekty przemian". Tytuły te dobrze orientują potencjalnego czytelnika co do zakresu tematycznego obrad. Opublikowano zatem 24 referaty, a wśród ich autorów zwracają uwagę takie znaczące osoby w środowisku wybitnych znawców wskazanej problematyki, jak prof. prof. Mariusz Gulczyński, Leszek K. Gilejko, Tadeusz Kowalik, Marian Stępień, Jerzy Jaskiernia. Jest też trzech obcokrajowców: D. Mario Nui, Erhard Cziomer i Dawid Ost. Przegląd opublikowanych tekstów pozwala wyrazić pogląd, że prezentują one najbardziej aktualne poglądy i oceny czasu przemian transformacyjnych w naszym kraju. Procesy owych przemian - zmiana ustroju politycznego, gospodarczego, a także przemiany społeczne zostały scharakteryzowane z różnych punktów widzenia i ta wieloaspektowość rozważań jest wielką wartością opracowania. (fragment tekstu)
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-6117
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu