BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Blukacz Paulina (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Dylematy etyczne w badaniach naukowych w dobie globalizacji
Ethical Dilemmas in Scientific Research in the Era of Globalization
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka, 2014, nr 9, s. 261-269, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Etyka, Moralność, Badania naukowe, Globalizacja
Ethics, Morality, Scientific research, Globalization
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie dylematów etycznych w kontekście badań naukowych, zwrócenie uwagi na złożoność procesu moralnej oceny zachowań ludzkich oraz trudności w zdefiniowaniu nienaruszalnych i ponadczasowych, a przez to uniwersalnych zasad etycznych. Jednocześnie podkreślenia wymaga istotność przestrzegania rzetelności badań naukowych, szeroko rozumiana lojalność i konsekwencja w przestrzeganiu zasad etyki. (abstrakt autora)

The purpose of this article is to present ethical dilemmas in the context of scientific research, to draw attention to the complexity of the moral evaluation of human behavior and the difficulty in defining the inalienable and timeless, and so universal ethical principles. At the same time the importance of compliance with reliability of the research, broadly understood loyalty, consistency and ethical behavior in the proceedings require emphasizing. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dobra praktyka naukowa, Komitet Badań Naukowych, Zespół ds. Etyki w Nauce przy Przewodniczącym KBN, http://kbn.icm.edu.pl/etyka/praktyka.html (12.10.2014).
 2. Dobre obyczaje w nauce. Zbiór zasad i wytycznych, wyd. 3, Polska Akademia Nauk, Komitet Etyki w Nauce, Warszawa 2001.
 3. Dylus A., Globalizacja - refleksje etyczne, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa- Kraków 2005, s. 105.
 4. Galewicz W., O etyce badań naukowych, "Diametros" 2009, nr  19.
 5. Kodeks etyki pracownika naukowego, załącznik do uchwały nr  10/2012 Zgromadzenia Ogólnego PAN z 13 grudnia 2012, Komisja ds. Etyki w Nauce, http://www.instytucja.pan.pl/images/ stories/pliki/komisja_ds_etyki_nauce/dokumenty/kodeks_etyk i_pracownika_naukowego_ 31.12._2012.pdf (12.10.2014).
 6. Lazari-Pawłowska I., Etyka. Pisma wybrane, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław- Warszawa-Kraków 1992.
 7. Maxwell J.C., Etyka, Studio Emka, Warszawa 2010.
 8. Michałek J.J., Siwiński W., Socha M., Od liberalizacji do integracji Polski z Unią Europejską. Mechanizmy i skutki gospodarcze, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 9. Sarna P., Kultura zawodu dla ekonomistów, wyd. 2, eMPi2, Poznań 1996.
 10. Tomczyk-Tołkacz J., Etyka biznesu - wybrane problemy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 1997.
 11. Tugendgat E., Wykłady o etyce, Oficyna Naukowa, Warszawa 2004.
 12. www.encyklopedia.pwn.pl (12.10.2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
2081-9579
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu