BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mackiewicz Piotr Jan (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Etyczne aspekty rynku kapitałowego
Ethical Aspects in Capital Market
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka, 2014, nr 9, s. 271-278, rys., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Etyka, Akcje, Rynek kapitałowy
Ethics, Shares, Capital market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Etyka, definiowana jako system praw moralnych, jest jednym najważniejszych fundamentów rynku kapitałowego. Można założyć, że jeżeli wszyscy uczestnicy rynku kapitałowego będą zachowywali się zgodnie z ogólnymi zasadami moralnymi, to zapewni to stabilność i zabezpieczy rynek przed nadmierną fluktuacją. Odejście od zachowania etycznego stanowi potencjalne ryzyko dla wszystkich organizacji i inwestorów zaangażowanych nie tylko na rynku kapitałowym, ale także w innych odnogach rynku finansowego. Rynek kapitałowy jest obszarem, gdzie możemy zaobserwować wysokie ryzyko, jeżeli chodzi o nadużycia i łamanie zasad moralnych, które to zjawiska mogą zwiększać ryzyko kryzysu. Najpowszechniej spotykanymi nadużyciami na rynku kapitałowym są wykorzystywanie poufnych informacji, fałszowanie sprawozdań finansowych, manipulacja kursami i tak dalej. Pomimo wielu regulacji, reform i kampanii informacyjnych powyższe zjawiska nadal są poważnym problemem dla nadzorców z całego świata. Takie incydenty mogą w efekcie prowadzić do "kryzysu zaufania", a to z kolei może być przyczyną nowego światowego kryzysu na rynku. (abstrakt autora)

Ethics defined as a system of moral principles is one of the crucial and essential fundamentals of capital market. Following ethical rules by all of the capital participants is necessary to keep market stability and prevent excessive fluctuation in rates. Any ethical deviation is a potential risk to all organizations and shareholders engaged, not only in capital market, but also in any other financial market components. Capital market is an area where we can observe a huge risk of market abuse by violating ethical guidelines, and in effect increasing the risk of collapse. The most common incidents of market abuses are e.g. insider trading, false statements and market manipulation. Despite dozens of regulations, reforms and information campaigns, using privileged information for the purposes of gain and other unethical behavior are serious problems for financial supervision authorities all around the World. The consequence of this unethical behavior could lead to "collapse of trust" and would be a beginning of new economic crisis. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arystoteles, Polityka, PWN, Warszawa 2001.
 2. Czerwonka M., Rynek kapitałowy, w: Finanse, red. J. Ostaszewski, Difin, Warszawa 2008.
 3. http://prawainwestora.pl/2014/01/04/anulowanie-akcji-nova- kbm/ (14.01.2013).
 4. http://www.cedc.com/pl/news/company/plan-reorganizacji-ced c-wszedl-w-zycie-5-czerwca- 2013-roku (14.01.2014).
 5. http://www.knf.gov.pl (11.01.2013).
 6. http://wyborcza.biz/Gieldy/1,122116,14050091,Chciwosc_nie_ poplaca__Surowa_kara_za_ insider_trading.html (12.01.2013).
 7. Komunikat KNF z 21 listopada 2008 roku w sprawie podejrzenia manipulacji na fixingu na sesji giełdowej 12 listopada 2008 roku.
 8. Orłowski W.M., Zaufanie inwestorów do rynku w Polsce, w: Uczciwość w świecie finansów, red. W. Gasparski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2004.
 9. Simmel G., Filozofia pieniądza, Alethela, Warszawa 2012.
 10. Styczeń J., Merecki J., ABC etyki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010.
 11. Tarczyński W., Rynek kapitałowy. Metody ilościowe, Placet, Warszawa 2001.
 12. Ustawa z 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (DzU z 2005 roku, nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).
 13. Wzmocnienie ochrony uczestników rynku kapitałowego. Raport 2011, Urząd Komisji Nazoru Finansowego, Warszawa 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
2081-9579
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu