BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kocot-Górecka Katarzyna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Kurowska Anna (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Znaczenie postaw wobec kulturowych ról płci, rodzinnego wzorca pracy matek oraz podziału obowiązków domowych i rodzicielskich dla zatrudnienia matek małych dzieci w Polsce
The Impact of Gender Attitudes, Childcare Sharing Between Partners and Family Home Working Patterns for Employment of Mothers of Small Children in Poland
Źródło
Studia Demograficzne, 2013, nr 2(164), s. 35-57, rys., bibliogr. s. 55-56
Słowa kluczowe
Zatrudnienie kobiet, Kobieta w rodzinie, Analiza ekonometryczna, Model logitowy, Socjologia rodziny
Women employment, Women in family, Econometric analysis, Logit model, Sociology of the family
Uwagi
summ.; Artykuł został przygotowany w ramach projektu pt. Joint influence of family and labour market participation and fertility decisions of men and women, finansowanego ze środków własnych Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu Pomost Powroty, którego kierownikiem jest dr Anna Kurowska.
Abstrakt
W dotychczasowych ilościowych badaniach determinantów pracy zawodowej matek (...) autorzy stosunkowo rzadko brali pod uwagę zmienne związane z osobistymi preferencjami lub poglądami matek i ich partnerów w kwestii konfliktu między pracą zawodową matki a opieką nad małym dzieckiem lub postaw wobec kulturowych ról przypisanych płci. (...) Nasze analizy mają na celu pogłębienie dotychczasowych badań poprzez rozróżnienie dwóch rodzajów poglądów na role płci - tych, które dotyczą pozycji kobiet i mężczyzn w społeczeństwie (sfera publiczna) oraz tych, które odnoszą się do pozycji kobiet i mężczyzn w związkach (sfera prywatna). (...) Artykuł składa się z czterech części. Po wprowadzeniu w problematykę rozważań przedstawiono charakterystykę wykorzystanych danych, zasady doboru zmiennych do modeli, metody analizy oraz opis próby. Następnie omówiono wyniki analiz ekonometrycznych. W ostatniej części tekstu przedstawiono wnioski z analiz. (fragment tekstu)

The paper presents estimation results of a logistic regression developed in order to explore such predictors of employment of mothers with children up to 14 years old in Poland as maternal attitudes towards cultural gender roles, a parental family of a working mother and sharing household and childcare duties between parents. The analysis was based on the data from the first wave of the Generations and Gender Survey (GGS-PL1). It was found that the family pattern of a working mother significantly increased the chances of employment of her daughter having her own offspring. Egalitarian attitudes towards gender roles have not proved to be a significant predictor of maternal employment. However, the stronger mother's approval of the statement that "a small child suffers when his/her mother works" was, the lower the likelihood was of her employment. A larger number of children turned out to be a stimulus for maternal employment when the division of responsibilities between partners and the extent of informal childcare use were controlled for in the model. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abroms L.C., Goldscheider F.K., 2002, More work for mother: How spouses, cohabiting partners and relatives affect hours mothers work, "Journal of Family and Economic Issues", nr 2, 147-166.
 2. Acock A.C., Yang W.S., 1984, Parental power and adolescents' parental identification, "Journal of Marriage and the Family", nr 40, 519-530.
 3. Aronson E., 1999, Dissonance, hypocrisy and the self-concept, [w:] E. Harmon-Jones, J. Mills (red.), Cognitive Dissonance: Progress on a Pivotal Theory in Social Psychology (s. 103-126), Science Conference Series, American Psychological Society, Washington DC.
 4. Bandura A., Walters R.H., 1963, Social Learning and Personality Development, Holt, Rinehart and Winston, New York.
 5. Bernasco W., Giesen D., 1997, De strategische waarde van het huwelijk voor de arbeidsdeling tussen levenspartners. Naar een verklaring voor de relatie tussen samenleefvorm en arbeidsdeelname van vrouwen, "Mens en Maatschappij", nr 72, 115-131.
 6. Berger L.M., Waldfogel J., 2004, Maternity leave and the employment of new mothers in the United States, "Journal of Population Economics", nr 17, 331-349.
 7. Brajdić-Vuković M., Birkelund G.E., Stulhofer A., 2007, Between tradition and modernization. Attitudes towards women's employment and gender roles in Croatia, "International Journal of Sociology", nr 3, 32-53.
 8. Connelly R., 1992, The effect of childcare costs on married women 's labor force participation, "Review of Economics and Statistics", nr 1, 83- 90.
 9. Cunningham M., 2008, Influences of gender ideology and housework allocation on women 's employment over the life course, "Social Science Research", nr 1, 254-267.
 10. Ermisch, J.F., 2003, An Economic Analysis of the Family, Princeton University Press, Princeton and Oxford.
 11. European Values Study (2008), Database: http://www.europeanvaluesstudy.eu/
 12. Eyer D., 1996, Motherguilt: How Our Culture Blames Mothers for What's Wrong With Society, Random House, New York.
 13. Festinger L., 1957, A Theory of Cognitive Dissonance, Stanford Univeristy Press, Stanford, CA.
 14. Fortin N.M., 2005, Gender role attitudes and the labour-market outcomes of women across OECD countries, "Oxford Review of Economic Policy", nr 21, 416-438.
 15. Gerson K., 1985, Hard Choices: How Women Decide about Work, Career, and Motherhood, University of California Press, Berkeley.
 16. Ghysels J., 2000, The impact of cohabitation and divorce on partners' labour force participation: comparing Britain to Flanders, ISER Working Papers 2000/25, Colchester: University of Essex
 17. Gray M., Qu L., de Vaus D., Millward C., 2002, Determinants of Australian Mother's Employment, Research Paper nr 26, Australian Institute of Family Studies.
 18. Hanel B., Riphahn R.T., 2011, The Employment of Mothers: Recent Developments and their Determinants in East and West Germany, IZA Discussion Paper nr 5752.
 19. Houston D.M., Marks G., 2003, The role of planning and workplace support in returning to work after maternity leave, "British Journal of Industrial Relations", nr 2, 197-214.
 20. Hays S., 1998, The fallacious assumptions and unrealistic prescriptions of attachment theory: A Comment on 'Parents' socioemotional investment in children', "Journal of Marriage and the Family", nr 3, 782-790.
 21. Hoynes, H.W., 2000, Local labor markets and welfare spells: Do demand conditions matter?, "The Review of Economics and Statistics", nr 82, 351- 368.
 22. Janus A.L., 2012, The gap between mothers' work-family orientations and employment trajectories in 18 OECD countries, "European Sociological Review", Review Advance Access, DOI: 10.1093/ esr/jcs055.
 23. Kanji S., 2011, What keeps mothers in full-time employment, "European Sociological Review", nr 4, 509-525.
 24. Komisja Europejska, 2011, Sprawozdanie Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Równość Kobiet i Mężczyzn - rok 2010, Bruksela.
 25. Kotowska I.E., Jóźwiak J., 2011, Panelowe badanie przemian relacji między pokoleniami, w rodzinie oraz między kobietami i mężczyznami: Generacje, Rodziny i Płeć Kulturowa GGS-PL, "Studia Demograficzne", nr 1/159, 99-106.
 26. Kreyenfeld M., Hank K., 2000, Does the availability of child care influence the employment of mothers? Findings from western Germany, "Population Research and Policy Review", nr 19, 317-337.
 27. Leupp K.M., 2010, Why do Women Opt-Out? The ideological and Economic Determinants of Women's Employment Status, Department of Sociology, University of Washington.
 28. Marantz S., Mansfeld A.F., 1977, Maternal employment and the development of sex-role stereotyping in five-to-eleven-year-old girls, "Child Development", nr 48, 668-673.
 29. Matysiak A., Słoczyński T., Baranowska A., 2010, Kobiety i mężczyźni na rynku pracy, [w:] M. Bukowski (red.) Zatrudnienie w Polsce 2008. Praca w cyklu życia (s. 105-144), Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa.
 30. Matysiak A., 2011, Interdependencies between Fertility and Women 's Labour Supply, European Studies of Population 17, Dordrecht: Springer.
 31. McDonald G.W., 1980, Parental power and adolescents' parental identification: reexamination, "Journal of Marriage and the Family", nr 42, 289- 304.
 32. Moffitt R., Wolfe B.L., 1992, The effect of the Medicaid program on welfare participation and labor supply, "The Review of Economics and Statistics", nr 74, 615-26.
 33. OECD, 2012, Closing the Gender Gap. Act now, Wydawnictwo OECD
 34. Rexroat R., Shehan C., 1984, Expected versus actual work roles of women, "American Sociological Review", nr  49, 349-358.
 35. Starrels E.M., 1992, Attitude similarity between mothers and children regarding maternal employment, "Journal of Marriage and the Family", nr 54, 91-103.
 36. Steiber N., Haas B., 2009, Ideals or compromises? The attitude-behaviour relationship in mothers' employment. "Socio-Economic Review", nr 7, 639-668.
 37. Stein H.A., 1973, The effects of maternal employment and educational attainment on the sex-typed attributes of college females, "Social Behavior & Personality: An International Journal", nr 2, 111-115.
 38. Tallichet S.E., Willits F.K., 1986, Gender-role attitude change of young women: Influential factors form a panel study, "Social Psychology Quarterly", nr 3, 219-227.
 39. Titkow A., Duch-Krzystoszek D., Budrowska B., 2004, Nieodpłatna praca kobiet. Mity, realia, perspektywy, Warszawa: Polska Akademia Nauk.
 40. Urban J.A., Olson P., 2005, A comprehensive employment model for low-income mothers, "Journal of Family and Economic Issues", nr 1, 101-122.
 41. Williams J., 2000, Unbending Gender: Why Family and Work Conflict and What to do About It. New York: Oxford University Press.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0039-3134
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu