BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marinicová Mária (Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove, Slovakia)
Tytuł
The issue of elderly abuse
Źródło
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2013, nr 2, s. 261-270, bibliogr. 17 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Słowa kluczowe
Pomoc społeczna, Przemoc, Opieka zdrowotna
Social assistance, Abuse, Health care
Uwagi
summ.
Abstrakt
Abuse, neglect and of the elderly exists in various forms and in influenced by various factors. The issue of abuse of older people in our society is complicated. About the present situation of abuse, violence and neglect of elderly are nowadays more and more informing us means of the mass information. In this paper we discuss the causes and prevention of these negative effects. (author's abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balogová, B. 2005. Seniori. Prešov: Acent Print
 2. Balogová, B. 2009. Seniori. Prešov: Acent Print
 3. Balogová, B. 2007. Seniori v spektre súčasného sveta. Prešov: Acent Print
 4. Bártlova, S. 2003. Problém násilia na starších ľuďoch. In Sestra. roč. IV, č.3
 5. Čírtková, Ľ. 2007. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů. Praha: Grada
 6. Draganová, H. a kol. 2006. Sociálna starostlivosť. Martin: Osveta
 7. Hrozenská, M a kol. 2008. Sociálna práca so staršími ľuďmi a jej teoreticko - praktické východiská. Martin: Osveta
 8. Kalvach, Z. 2005. Geriatrie a gerontologie. Praha: Grada
 9. Kalvach, Z. 2012. Sociální gerontologie. Praha: Grada
 10. Koval, Š. 2001. Týranie starších ľudí. Košice: Point
 11. Křivohlavý, J. 2002. Psychologie nemoci. Praha: Grada
 12. Kunák, S. 2007. Vybrané možnosti primárnej prevencie negatívnych vplyvov na deti a mládež. Bratislava: IRIS
 13. Poledníková, Ľ. A kol. Geriatrické a gerontologické ošetrovateľstvo. Martin: Osveta
 14. Schavel, M.,Oláh M. 2006. Sociálne poradenstvo a komunikácia. Prešov: Prešovská univerzita, Pravoslávna bohoslovecká fakulta
 15. Schavel, M., Čišecký, F., Oláh, M. 2008. Sociálna prevencia. Bratislava: VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
 16. Tošnerová, T. 2002. Špatné zachádzení se seniory a násilí v rodine. Praha: UK
 17. Zákonč. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-0171
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu