BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Posmyk Katarzyna (Uniwersytet Łódzki), Urbaniak Magdalena (Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk, Łódź)
Tytuł
Fitoremediacja jako biologiczna metoda oczyszczania środowiska
Źródło
Aura, 2014, nr 7, s. 10-12, fot., rys., tab., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Zanieczyszczenie środowiska, Skażenie gleb, Ochrona środowiska
Environmental pollution, Soil contamination, Environmental protection
Abstrakt
Rozwój przemysłu i motoryzacji przyczynił się do zwiększenia zawartości zanieczyszczeń w biosferze, wpływających negatywnie na przebieg głównych procesów fizjologicznych i metabolicznych organizmów oraz prowadzących do zachwiania równowagi w środowisku. Opracowanie metod usuwania zanieczyszczeń ze środowiska bez konieczności naruszania jego struktury i funkcji jest zatem istotnym elementem zrównoważonego gospodarowania jego zasobami. Efektywnym narzędziem do usuwania zanieczyszczeń środowiska wydaje się zastosowanie metod biologicznych, które oprócz możliwości zastosowania ex situ i in situ charakteryzują się również małymi nakładami inwestycyjnymi i kosztami eksploatacyjnymi, przy jednoczesnej skuteczności oraz nieinwazyjności wobec środowiska naturalnego. Dużą skuteczność w usuwaniu substancji toksycznych wykazują rośliny ze względu na ich zdolność do efektywnego pobierania i degradacji szkodliwych związków. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. B. Adamczyk, M. Godlewski 2010. Różnorodność strategii pozyskania azotu przez rośliny. Kosmos. 59 (1-2). s. 211-222.
 2. A. Baranowska-Morek 2003. Roślinne mechanizmy tolerancji na toksyczne działanie metali ciężkich. Kosmos. 52 (2-3). s. 283-298.
 3. R. Buczkowski, I. Kondzielski, T. Szymański, 2002. Metody remediacji gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 4. D. Dmowski, A. Dmowska 2011. Ocena zagrożeń związanych z emisją metali ciężkich z tras komunikacyjnych w aspekcie bezpieczeństwa ekologicznego na terenach o wysokim stopniu zurbanizowania. Zeszyty Naukowe SGSP nr 41. s. 95-107. Warszawa.
 5. A. Drobniewska 2008. Optymalizacja wykorzystania osadu ściekowego do produkcji bioenergii na podstawie wielkoskalowych eksperymentów terenowych oraz modelu matematycznego. Praca doktorska. Uniwersytet Łódzki.
 6. S. W. Gawroński, K. Dzierżanowski, R. Popek 2010. Phytoremediation. Particulate matter deposition on foliage - method of measurements. Workshop "Air pollution: Prevention, Countermeasures, Mitigation", Parma (Italy), September 25th, 2010. Poster.
 7. A. Grobelak, M. Kacprzak, K. Fijałkowski 2010. Fitoremediacja - niedoceniony potencjał roślin w oczyszczaniu środowiska. Journal of Ecology and Health vol. 14 no 6 s. 276-280.
 8. B. Gworek, J. Reteńska 2009. Migracja rtęci w układzie powietrze - gleba - roślina. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, no 44. s. 614-623.
 9. A. Hołtra i in. 2008. Ocena przydatności organizmów z rodzaju Salvinia sp. w procesie rizofiltracji wód zanieczyszczonych jonami miedzi (II). Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska. Wrocław.
 10. M. S. Kubiak 2013. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) - ich występowanie w środowisku i w żywności. Problemy Higieny i Epidemiologii 94(1). s. 31-36.
 11. A. Małachowska-Jutsz, W. Janosz, J. Rudek 2012. Toksyczność gleby zanieczyszczonej olejem silnikowym poddanej samooczyszczaniu oraz fitoremediacji. Ochrona Środowiska. Vol. 34. Nr. 1. s. 15-20.
 12. R. Marecik, P. Króliczak, P. Cyplik 2006. Fitoremediacja - alternatywa dla tradycyjnych metod oczyszczania środowiska. Biotechnologia 3(74): s. 88-97.
 13. K. V. Nedunuri et al., Evaluation of phytoremediation for Fields cale degradation of total petroleum hydrocarbon. International Journal of Phytoremediation 1/2000, 126/6.
 14. A. Ociepa-Kubicka, E. Ociepa 2012. Toksyczne oddziaływanie metali ciężkich na rośliny, zwierzęta i ludzi. Inżynieria i Ochrona Środowiska t. 15 nr 2 s. 169-180.
 15. K. Posmyk 2012. Ocena wpływu podłoży wzbogaconych osadem ściekowym na intensyfikację produkcji biomasy roślin energetycznych z wykorzystaniem analizy aktywności enzymatycznej mikroorganizmów glebowych. Praca magisterska. Uniwersytet Łódzki.
 16. L. Przywara 2006. Warunki i możliwości usuwania fosforanów i fosforu ogólnego ze ścieków przemysłowych. Rozprawa doktorska. Politechnika Krakowska. Kraków.
 17. M. Rączka, S. W. Gawroński 2004. Ocena przydatności do fitoremediacji wybranych gatunków drzew i krzewów ozdobnych z rodziny motylkowych. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLVI s. 181-188.
 18. C. Robinson, P. Blow, F. Dorman 2004. Rapid dioxin analysis using accelerated solvent extraction (ASE), multicolumn sample cleanup and RT-Dioxin2 gas chromatopgaphy column. Australian Laboratory Services, Brisbane. Organohalogen Comp. 66, 101-106.
 19. Z. Sadecka 2003. Ocena efektywności pracy wybranych oczyszczalni hydrobotanicznych. Ochrona Środowiska no 1. s.: 13-16.
 20. A. Sapek 2008. Nawożenie fosforem a jego skutki w środowisku. Zeszyty Woda - Środowisko - Obszary Wiejskie. Instytut Melioracji i Użytków Zielonych. t. 8 z. 2b(24) s. 127-137.
 21. S. Siciliano et al. Bioaugmentation as a tool protect the structure and function of an activated sluge microbial community. Applied and Environmental Microbiology 2003.
 22. M. Siwek 2008. Biologiczne sposoby oczyszczania środowiska - fitoremediacja. Wiadomości Botaniczne 52(1/2): s. 23-28.
 23. Z. Staszewski 2012. Azot w glebie i jego wpływ na środowisko. Zeszyty Naukowe - Inżynieria Lądowa i Wodna w Kształtowaniu Środowiska. Nr 4.
 24. I. Kuiper et al. 2004. Rhizoremediation: a beneficial plant-microbe interaction. Plant-Microbe Interaction 17, 6-15.
 25. K. Węglarzy 2007. Metale ciężkie - źródła zanieczyszczeń i wpływ na środowisko. Wiadomości Zootechniczne, r. XLV Nr. 3. s. 31-38.
 26. P. M. White Jr et al. 2006. Phytoremediation of alkylated polycyclic aromatic hydrocarbon in a crude oil-contaminated soil. Water al Spoil Pollut. 169, 207-220.
 27. L. Zimny 2003. Encyklopedia ekologiczno-rolnicza. Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-3668
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu