BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borzyszkowski Jacek (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Convention bureau jako podmiot odpowiedzialny za promocję turystyki biznesowej i kongresowej
Convention Bureau as a Subject Responsible for Promotion of Business and Congress Tourism
Źródło
Studia Ekonomiczne i Regionalne, 2011, t. 4, nr 1, s. 40-46, tab., bibliogr. 34 poz.
Economic and Regional Studies
Słowa kluczowe
Turystyka biznesowa, Promocja turystyki, Wizerunek państwa, Organizacje turystyczne
Business tourism, Promotion of tourism, Image of the country, Tourism organisation
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Artykuł zawiera ogólną charakterystykę krajowych convention bureau, organizacji odpowiedzialnych za kreowanie wizerunku poszczególnych krajów jako atrakcyjnych destynacji turystyki biznesowej i kongresowej. Przedstawiono wybrane elementy, w tym m.in. strukturę członkowską, cele i zadania realizowane przez convention bureau w wybranych krajach europejskich. Przedstawione convention bureau są zazwyczaj 'integralną częścią' narodowych organizacji turystycznych, tzn. funkcjonują w ich strukturach. Analiza wykazała, że ich zakres działań jest w większości przypadków podobne i obejmuje przede wszystkim głownie działań promocyjnych, informacyjnych i pomocniczych.(abstrakt oryginalny)

The paper contains the general characteristics of the national convention bureaux, the organization responsible for creating the image of individual countries as attractive business and congress tourism destinations. Some selected elements of the problem were presented, including membership structure, objectives and tasks performed by the convention bureaux in selected European countries. Convention bureaux are usually 'integral part' of the national tourism organizations - they operate in their structures. The analysis showed that their range of activities in most cases is similar and mainly include promotional, information and supporting activities.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Austrian Convention Bureau, http://www.acb.at (04.12.2010).
 2. Austrian Convention Bureau - Statuten ZVR-Zahl: 816108674, Austrian Convention Bureau, Wien 2009.
 3. Belgium Convention Bureau for Flanders & Brus- sels, http://www.belgiumconventionbureau.be (04.12.2010).
 4. Borzyszkowski J. (2005), Polityka turystyczna państwa, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.
 5. Convention Bureau of Poland, http://www.poland-convention.pl (04.12.2010).
 6. Convention Bureau of Poland. Założenia do działalności na lata 2010-2011 i dalsze, Convention Bureau of Poland, Warszawa 2010.
 7. Czech Convention Bureau, http://www.czechconvention.com (04.12.2010).
 8. CzechTourism. Výroční zpráva 2009, CzechTourism, Praha 2010.
 9. Destination Marketing Association International, http://www.destinationmarketing.org (07.12.2010).
 10. Estonia Convention Bureau, http://www.ecb.ee (04.12.2010).
 11. European Federation of Conference Towns, http://www.efct.com (07.12.2010).
 12. European Cities Marketing, http://www.europeancitiesmarketing.com (07.12.2010).
 13. Finland Convention Bureau, http://www.fcb.fi (04.12.2010).
 14. France Guide. The official website of French Gov- ernment Tourist Office, http://us.franceguide.com (04.12.2010).
 15. Germany Convention Bureau, http://www.gcb.de (04.12.2010).
 16. Hungarian Convention Bureau, http://www.hcb.hu (04.12.2010).
 17. Instytut Turystyki, http://www.intur.com.pl (02.12.2010).
 18. International Congress and Convention Associa- tion, http://www.iccaworld.com (07.12.2010).
 19. Meeting Professionals International, http://www.mpiweb.org (07.12.2010).
 20. Montenegro Travel, http://www.montenegro.travel (04.12.2010).
 21. Netherlands Board of Tourism and Convention, http://www.holland.com/meetings (04.12.2010).
 22. Randburg, http://www.randburg.com (04.12.2010).
 23. Serbia Convention Bureau, http://www.scb.travel (04.12.2010).
 24. Sidorkiewicz M. (2008), PCO jako nowa profesja turystyczna w Polsce, (w:) Kadry w gospodarce turystycznej, pod red. A. Panasiuka, Zeszyty Naukowe nr 496, Ekonomiczne Problemy Usług nr 19, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 25. Slovak Convention Bureau, http://www.slovakconvention.sk (04.12.2010).
 26. Slovenian Convention Bureau, http://www.slovenia-convention.com (04.12.2010).
 27. Strategic Marketing Plan Destination Holland 2008-2010, Netherlands Board of Tourism & Convention.
 28. Switzerland Tourism, http://www.myswitzerland.com (04.12.2010).
 29. The European Federation of the Associations of Professional Congress Organisers, http://www.efapco.eu (07.12.2010).
 30. The Society of Incentive & Travel Executives, http://www.siteglobal.com (07.12.2010).
 31. Union of International Associations, 45 Studia Ekonomiczne i Regionalne Nr 1 (IV) 2011 Convention Bureau jako podmiot... http://www.uia.be (07.12.2010).
 32. Working Together to Achieve More, Netherlands Board of Tourism & Convention, Leidschendam.
 33. Working with Convention Bureaux. Ideas and ad- vice for international association meeting planners and decision makers, International Congress and Convention Association, Amsterdam.
 34. VisitNorway, http://www.visitnorway.com (04.12.2010).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-3725
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu