BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ferencová Martina
Tytuł
Fenomén hodnoty
Phenomenon of Value
Źródło
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2009, nr 3 (3), s. 433-442, bibliogr. 14 poz.
Humanum. International Social and Humanities Studies
Słowa kluczowe
Aksjologia, Wartości i normy etyczne, Etyka, Kultura
Axiology, Value and ethical norms, Ethics, Culture
Uwagi
summ
Abstrakt
Author deals with a concept of value in this article. The first part offers several opinions on value from the historical point of view; the second part defines the term value. The third part deals with kinds and classifications of values according to selected authors. And finally author offers her own interpretation of the term stressing the fact that beside primary or natural, material and spiritual or cultural, individual, social and civilizational values there are often mentioned ethical, esthetical, political, religious, legal, utility values, but nowadays there are more and more stressed epistemic, technological, or technical and economic and ecological values. Their scientific reflection has connection with scientific and technical development that is risky too.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Androvičová, Z.: Axiologické problémy v eko-etike. In: Gluchman, V.: Hodnoty a súčasné etické teórie. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikanae. Prešov: Filozofická fakulta v Prešove Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, 1996
 2. Bašistová, A. - Mizla, M.: Hodnotový rebríček manažérov. In: Moderní řízení. 2005, roč. 40, s. 62-63. ISSN 0026-8720
 3. Brožík, V.: Hodnoty, normy a projekty sveta. I. vyd. Bratilava: Epocha, 1969
 4. Krátky slovník slovenského jazyka. Bratislava: Veda, 2003. ISBN 80-224-0750-X
 5. Kučerová, S.: Úvod do pedagogické antropologie a axiologie. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovej univerzity, 1994
 6. Mihok, J. - Liberková, L.: Vyhodnocovanie efektívnosti znižovania miery zaťaženosti životného prostredia. In: Vedecké listy, ročník I., číslo 2/2005, s. 47-51. ISSN 1336-815Xä
 7. Rosenzweig, M.: Životní hodnoty. I. vyd. Praha: Komenium, 1991
 8. Sošková, J.: Estetizácia etických a etizácia estetických hodnôt. In: Gluchman, V.: Hodnoty a súčasné etické teórie. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikanae. Prešov: Filozofická fakulta v Prešove Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, 1996
 9. Souriau, É.: Encyklopedie estetiky. Praha: Victoria Publishing, a. s, 1994
 10. Stekauerová, Ľ.: Recepcia techniky ako objektu hodnotovej reflexie. In: Gluchman, V.: Hodnoty a súčasné etické teórie. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikanae. Prešov: Filozofická fakulta v Prešove Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, 1996
 11. Storing, H. J.: Malé dějiny filozofie. Praha: Zvon, 1991
 12. Tondl, L.: Hodnocení a hodnoty. Metodologické rozměry hodnocení. I. vyd. Praha: Filosofia, 1999
 13. Váross, M.: Úvod do axiológie. I. vyd. Bratislava: Epocha, 1970
 14. Zbořil, B.: Problémy hodnoty. Díl I.: Poznání, hodnocení a tvoření norem. I. vyd. Ostrava: vydal Oldřich Havlický, 1947
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-8431
Język
slo
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu