BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jones Amanda (University of Glamorgan, United Kingdom), Jones Paul (University of Glamorgan, United Kingdom), Packham Gary (University of Glamorgan, United Kingdom), Zbierowski Przemysław (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
The in-Depth Investigation of the Impact of Entrepreneurial Education on Polish Students' Career Aspirations
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Internacjonalizacja procesu kształcenia na kierunkach studiów ekonomicznych, 2010, s. 44-60, rys., tab., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Dydaktyka, Analiza empiryczna
Entrepreneurship, Teaching, Empirical analysis
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
W artykule została dokonana analiza wpływu modułu dydaktycznego z zakresu przedsiębiorczości na grupę polskich studentów w okresie dwóch lat. Celem opracowania jest ocena wpływu i skuteczności kursu w rozwijaniu nastawienia przedsiębiorczego w warunkach gospodarki w okresie transformacji. Zidentyfikowana została również grupa studentów, na których kurs miał największy wpływ. Wyniki badań wskazują, że studenci w Polsce mają niewielkie doświadczenie w zakresie przedsiębiorczości i chętnie podejmują szansę dodatkowej edukacji w tym kierunku. Po ukończeniu kursu studenci wykazują większe zainteresowanie prowadzeniem działalności gospodarczej na własną rękę. Największy wpływ kursu został jednak odnotowany w zakresie zasięgu prowadzenia działalności. Po ukończeniu kursu wzrósł odsetek studentów mających zamiar prowadzić działalność na skalę większą niż krajowa - w skali Unii Europejskiej lub na skalę globalną. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Acs Z.J., Arenius P., Hay M., Minniti M.: Global Entrepreneurship Monitor. 2004 Executive Report. Babson College-London Business School, Babson Park-London 2005.
 2. Baldassarri S., Saavala T.: Entrepreneurship - Educating the Next Generation of Entrepreneurs. "Enterprise Europe" 2006, Vol. 22.
 3. Busenitz L.W., Gomez C., Spencer J.W.: Country Institutional Profiles: Unlocking Entrepreneurial Phenomena. "Academy of Management Journal" 2000.
 4. Chen C.A., Greene P.G., Crick A.: Does Entrepreneurial Efficacy Distinguish Entrepreneurs from Managers? "Journal of Business Venturing" 1998.
 5. Coleman S.: Profiles of Polish Entrepreneurs. "Journal of Small Business Management" 1997.
 6. Edwards L-J., Jones P., Jones A.: Magical Mystery Tour - Piloting a University wide Enterprise Module. 28th ISBE Conference, "Illuminating Entrepreneurship", ISBE, Blackpool 2005.
 7. Gibb A.: Can We Build Effective Entrepreneurship through Management Development. "Journal of General Management" 1999.
 8. Gnyawali D.R., FogelD.S.: Environments for Entrepreneurship Development: Key Dimensions and Research Implications. "Entrepreneurship Theory & Practice" 1994.
 9. Gordon Dickinson P.: Transforming Economies of Eastern Europe: An Evaluation of the Role and Contribution of the Small Scale Private Sector (with Specific Reference to Poland). "European Business Review" 2000.
 10. Hisrich R.D., Drnovsek M.: Entrepreneurship and Small Business Research - a European Perspective. "Journal of Small Business and Enterprise Development" 2002.
 11. Hytti U., O'Gorman C.: What is "Enterprise Education"? An Analysis of the Objectives and Methods of Enterprise Education Programmes in Four European Countries. "Education + Training" 2004.
 12. Jack S., Anderson A.: Entrepreneurial Education within the Enterprise Culture. "International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research" 1999.
 13. Kierulff H.E.: Entrepreneurship Education in Poland: Findings from the Field. "Human Factors and Ergoronomics in Manufacturing" 2005
 14. Kirby D.: Entrepreneurship Education: Can Business Schools Meets the Challenge. Paper Presented at the RENT Conference. RENT, Barcelona 2002.
 15. Kostova T.: Country Institutional Profiles: Concept and Measurement. "Academy of Management Best Paper Proceedings" 1997.
 16. London M., Smither J.: Empowered Self-Development and Continuous Learning. "Human Resource Management" 1999.
 17. Matley H.: Entrepreneurial and Vocational Education and Training in Central and Eastern Europe. "Education + Training" 2001.
 18. Miesięczna informacja o bezrobociu w Polsce (Monthly information on unemployment in Poland). GUS, Warszawa 2008.
 19. Nikodemska-Wolowik A.M.: Family Enterprises - a Chance to Create a Strong Polish Business Identity. "The Marketing Review" 2006.
 20. Nyman M., Berek E., Worsdorfer M.: Encouraging European Entrepreneurs. Building a Better Future for Small Business. "Enterprise Europe" 2006, Vol. 21.
 21. Por J.T., White J.: An Entrepreneur's Guide to Eastern Europe. "European Business Review" 2001.
 22. Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2008 (Average employment and salary in enterprises in March 2008). GUS, Warszawa 2008.
 23. Scott R.: Institutions and Organizations. Sage, Thousand Oaks 1995.
 24. Socha M., Weisberg J.: Labour Market Transition in Poland - Changes in the Public and Private Sectors. "International Journal of Manpower" 2002.
 25. Solomon G., Duffy S., Tarabishy A.: The State of Entrepreneurship Education in the United States: A Nationwide Survey and Analysis. "International Journal of Entrepreneurship Education" 2002.
 26. Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw powstałych w latach 2001-2005 (Conditions of foundation and functioning and perspectives for growth of Polish enterprises founded between 2001 and 2005). GUS, Warszawa 2007.
 27. Zapalska A.M.: A Profile of Woman Entrepreneurs and Enterprises in Poland. "Journal of Small Business Management" 1997.
 28. Zbierowski P.: Organization's Environment and Entrepreneurial Attention. PhD thesis. University of Economics in Katowice, Katowice 2005.
Cytowane przez
Pokaż
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu