BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czerwonka Leszek (Uniwersytet Gdański), Jaworski Jacek (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Tytuł
Źródła finansowania inwestycji w wartości niematerialne i prawne podmiotów gospodarczych w Polsce w latach 2001-2010
Financing Sources of Investments in Intangible Assets of Economic Entities in Poland in the Years 2001-2010
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2014, nr 5 (43), s. 65-75, bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Wyzwania biznesowe XXI wieku
Słowa kluczowe
Inwestycje przedsiębiorstw, Finansowanie inwestycji, Wartości niematerialne
Enterprises investments, Investment financing, Intangible asset
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł jest kontynuacją cyklu publikacji poświęconych działalności inwestycyjnej podmiotów gospodarczych w Polsce w latach 2001-2010. Głównym jego celem jest analiza struktury i dynamiki źródeł finansowania inwestycji w wartości niematerialne i prawne w zakreślonym czasie. Badanie przeprowadzono na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, dotyczących podmiotów gospodarczych, zatrudniających powyżej 49 osób. Analizę poprzedzono omówieniem pojęć wykorzystanych w badaniu dotyczącym inwestycji, wartości niematerialnych i prawnych oraz źródeł ich finansowania.(abstrakt oryginalny)

The paper is a continuation of publication series devoted to investing activities of economic entities in Poland in the years 2001-2010. Its main aim is to analyse the structure and dynamics of financing sources of investments in intangible assets within the aforementioned period. The study was based on the data from the Central Statistical Office of Poland and it concerned the entities employing more than 49 people. The analysis was preceded by a discussion of the concepts used in the study related to intangible assets and financing sources.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Czerwonka L., Jaworski J., Działalność inwestycyjna podmiotów gospodarczych w Polsce i źródła jej finansowania w latach 2001-2010, w: Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami, red. D. Zarzecki, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 59, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2013, nr 760.
  2. Pojęcie stosowane w Rejestrze Urzędowym REGON, Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl [27.09.2012].
  3. Porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (2006/C 139/01), http://eurlex. europa.eu/ [30.09.2012].
  4. Środki trwałe w gospodarce narodowej w 2010 roku, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2011, www.stat.gov.pl [6.01.2013].
  5. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2002 r., nr 76, poz. 694 z poźn. zm.
  6. Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I-XII 2011, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012, www.stat.gov.pl [6.01.2013].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu