BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wróblewska Violetta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Znaczenie kultury w organizacji zarządzającej wiedzą
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2005, z. 62, s. 124-138, rys., tab., bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe
Kultura organizacyjna, Zarządzanie wiedzą
Organisational culture, Knowledge management
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Kultura organizacyjna jest bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na zarządzanie wiedzą, gdyż determinuje w dużym stopniu zachowania organizacyjne, takie jak: skłonność do dzielenia się wiedzą, włączenie procesów zarządzania wiedzą do codziennej pracy i traktowanie tego jako priorytetu, sprawna komunikacja, zaufanie i otwartość. Wiedza w dużym stopniu jest przekazywana za pomocą obserwacji oraz podczas obcowania z osobą bardziej doświadczoną. Jeżeli organizacja nie skoncentruje się na pokonywaniu barier kulturowych podczas implementacji zarządzania wiedzą to raczej nie może liczyć na sukces. (abstrakt autora)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aniszewska A., Rola kultury organizacyjnej w zarządzaniu, "Przegląd Organizacji" 2004, TNOiK, Nr 1.
 2. Błaszczuk A., Brdulak J. J., Guzik M., Pawluczuk A., Zarządzanie wiedza w polskich przedsiębiorstwach, SGH, Warszawa 2003.
 3. Bratnicki M., Podstawy współczesnego myślenia o zarządzaniu, Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2000.
 4. Chiem P. X., Trust Matters, An atmosphere or distrust can trip up even the best-planned KM initiative, http://destinationCRM-knowledgemanagement.htm, 20.11.2002.
 5. Consortium Learning Forum Best-Practice Report, Successfully Implementing Knowledge Management. Knowledge For Improvement, APQC American Productivity & Quality Center, Texas 2000.
 6. Czop K., Wiedza, zmiana i uczenie się jako determinanty kultury nowoczesnej organizacji, Koło Naukowe OiZ "Strateg" z Archiwum "Zarządzanie wiedza koncepcja firmy przyszłości".
 7. Fazlagic A., Osobowość na sprzedaż czyli jak funkcjonuje profesjonalista w gospodarce wiedzy, "Personel i zarządzanie", 16-30 czerwca 2000.
 8. Gładys-Jakóbik J., Stobińska K., Kultura organizacyjna w organizacji uczącej się - efekt uboczny czy źródło zmian?, w: Wawrzyniak B., red., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa 2003.
 9. Hebeler J. W., Van Doren D. C., Unfettered Leverage: The Ascendancy of Knowledge Rich Products and Processes, "Business Horizons" 1997, No 3.
 10. Hesselbein F., M. Goldsmith, R. Beckhand, red., Organizacja przyszłości, Business Press, Warszawa 1998.
 11. Hesselbein F., Goldsmith M., Beckhard R., red., Lider przyszłości. Nowe wizje, strategie i metody działania na nadchodząca erę, Business Press, Warszawa 1997.
 12. Hofstede G., Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa 2000.
 13. Jagoda H, Lichtarski J., red., Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - ciągłość i zmiana, Wydawnictwo AE, Wrocław 2000.
 14. Koźmiński A. K., red., Zarządzanie wiedza warunkiem konkurencyjności firm, VII Kongres Ekonomistów Polskich, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2001.
 15. KPMG, KPMG European Knowledge Management Survey. Insights from the 2002/2003 Survey (maszynopis powielony).
 16. Mertins K., Heisig P., Vorbeck J., editors, Knowledge Management. Best Practices in Europe., Springer-Verlag Berlin. Heidelberg 2001.
 17. Morey D. J. D., Maybury M., Thuraisingham B., editors, Knowledge Management. Classic and Contemporary Works, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
 18. Morgan G., Creative organization theory, SAGE Publication 1989.
 19. Ochnik-Płonka J., Integracja europejska a kultura organizacji, w: Budzowski K., red., Materiały konferencyjne: Administracja, zarządzanie i handel zagraniczny w warunkach integracji, Krakowska Szkoła Wyższa im. A. Frycza Modrzewskiego, Kraków 2002.
 20. Popławska Ż., Zarządzanie przez kulturę jako źródło sukcesu i przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, w: J. Pyka, red., Nowoczesność przemysłu i usług - 2003 teoria i praktyka, Katowice 2003.
 21. Płoszajski P. i studenci Koła Naukowego Zarządzania Wiedza SGH, Wdrażanie nowych metod zarządzania: zarządzanie wiedzą (maszynopis powielony), SGH, Warszawa 2001.
 22. Rapacki R., red., Problemy kształtowania się kultury przedsiębiorstwa w Polsce w okresie transformacji, SGH, Warszawa 1995.
 23. Romańczuk A., Inicjatywy zarządzania wiedza w korporacjach zachodnich główne czynniki sukcesu i obszary problemowe (przegląd badań), w: materiałach na konferencję, Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Polska Fundacja Promocji Kadr-Zarząd, Warszawa 2001.
 24. Sajkiewicz A., Kreacja kapitału ludzkiego przez kulturę, w: Rybak M., red., Kapitał ludzki, a konkurencyjność przedsiębiorstw, Poltext, Warszawa 2003.
 25. Santosus M., Surmacz J., The ABC's of knowledge management, "CIO Magazine", 23 May 2001, www.cio.com.
 26. Schein E. H., Przywództwo a kultura organizacji, w: Hesselbein F., Goldsmith M., Beckhard R., red., Lider przyszŁości. Nowe wizje, strategie i metody działania na nadchodząca erę, Business Press, Warszawa 1997.
 27. Sikorski C., Ludzie nowej organizacji. Wzory kultury organizacyjnej wysokiej tolerancji niepewności, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998.
 28. Sobolewska S., Kultura firmy dająca przewagę, "Manager" 2004, INFOR, Nr 4.
 29. Strategor, Zarzadzanie firma. Strategie. Struktury. Decyzje. Tożsamość, PWE, Warszawa 1999.
 30. Sułkowski Ł., Problemy poznawcze opisu kultury organizacyjnej, "Przegląd Organizacji", Nr 2, 2002.
 31. Aliwa K. R., O organizacjach inteligentnych i rozwiązywaniu złożonych problemów zarządzania nimi, Oficyna Wydawnicza. Wyższa Szkoła Menedżerska SIG, Warszawa 2001.
 32. Urbanowska-Sojkin E., Zarządzanie przedsiębiorstwem. Od kryzysu do sukcesu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2003.
 33. Wen Chong Ch., Holden T., Wilhelmij P., Schmidt R. A., Where does knowledge management add value?, "Journal of Intellectual Capital", Vol. 1, No 4, 2000.
 34. Żelazo J., Ku synergii kulturowej, czyli o kulturze organizacyjnej w korporacjach, "Problemy zarządzania. Innowacje", Wydawnictwo Naukowe Wydziału. Zarządzania UW, Nr 1, 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu