BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pałaszewska-Reindl Teresa (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach), Kędzior Zofia (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Problemy gospodarstw domowych w programie badań podstawowych RP.III.39 "Zmiany w strukturze konsumpcji"
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Konsumpcja w gospodarstwach domowych lat osiemdziesiątych, 1992, s. 7-15
Słowa kluczowe
Struktura konsumpcji, Gospodarstwa domowe, Zachowania konsumenta, Zaspokojenie potrzeb
Structure of consumption, Households, Consumer behaviour, Meet needs
Abstrakt
Wyniki przeprowadzonych badań dały odpowiedź na wiele pytań o kształt konsumpcji w makro i mikroskali, a także dostarczyły informacji przydatnych w procesie decyzyjnym zarówno w skali kraju i regionu, jak i w skali przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Należy także podkreślić, że bez dokładnego rozpoznania struktury konsumpcji i kierunków jej ewolucji bez wielowariantowych modeli spożycia nie można sterować gospodarką w długich okresach, jak też nie jest możliwe tworzenie dobrze funkcjonujących narzędzi polityki gospodarczej w okresach średnich i krótkich. Trudno o równowagę rynku, jeśli brakuje wiedzy o konsumpcji we wszystkich jej podstawowych przekrojach. Jednym z takich nieodzownych przekrojów jest przekrój podmiotowy, ujmujący procesy konsumpcji przez pryzmat podstawowego podmiotu sfery konsumpcji - gospodarstwa domowego. Ujęcie to zastosowano w wielu tematach programu RP.III.39, a najdobitniejszym jego wyrazem jest wyodrębnienie specjalnej grupy tematycznej poświęconej problemom konsumpcji w gospodarstwach domowych. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu