BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Światowy Grażyna (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Determinanty zachowań konsumpcyjnych gospodarstw domowych w warunkach przechodzenia do gospodarki rynkowej
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Konsumpcja w gospodarstwach domowych lat osiemdziesiątych, 1992, s. 17-30, tab., wykr., bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Struktura konsumpcji, Gospodarstwa domowe, Zachowania konsumenta, Zaspokojenie potrzeb, Gospodarka rynkowa
Structure of consumption, Households, Consumer behaviour, Meet needs, Market economy
Abstrakt
Zachowania konsumpcyjne odzwierciedlają proces zaspokajania potrzeb w gospodarstwach domowych. Jest to proces złożony obejmujący podstawowe ludzkie cele i aspiracje życiowe, potrzeby,zakupy towarów i usług konsumpcyjnych, organizację spożycia,zasoby rzeczowe i pieniężne oraz wielkość spożycia realnego. Złożoność zachowań wytmaga dociekania zachodzących w nich związków i uwarunkowań określenia wpływu czynników kształtujących je oraz istniejących prawidłowości. Ich rozpoznanie staje się gwarantem wykorzystania w przewidywaniu przyszłości. Szczegółowym badaniem i wyjaśnieniem społeczno-ekonomicznych uwarunkowań zależności i prawidłowości zachodzących w sferze spożycia poświęcona jest odrębna dyscyplina naukowa, jaką jest ekonomika konsumpcji. Dysponuje ona już bardzo bogatym dorobkiem w zakresie systematyki czynników kształtujących spożycie. Mimo zaawansowanych badań nad przesłankami warunkującymi obecną i określającymi przyszłą strukturę konsumpcji oraz jej rozwój studia nad uwarunkowaniami spożycia pozostają ciągle otwarte, a literatura przedmiotu jest wzbogacona nowymi propozycjami i aktualnymi wynikami badań. Nie ma uniwersalnej hierarchii czynników wpływających na zachowanie się gospodarstw domowych. Hierarchia ustala się w zależności od istniejących i badanych okoliczności. Celem niniejszego opracowania jest opisanie głównych prawidłowości oraz tych czynników, które w obecnym etapie przechodzenia do gospodarki rynkowej decyduje o zachowaniach konsumpcyjnych społeczeństwa polskiego. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Światowy G.: Rynkowe uwarunkowania zachowań konsumpcyjnych gospodarstw domowych. Prace Naukowe AE, nr 482, Wrocław 1990.
  2. Mika S.: Psychologia społeczna. Warszawa 1984.
  3. Drab. A., Kramer J.: Zachowania konsumpcyjne na rynku niezrównoważonym. W: Kondycja gospodarstw domowych w Polsce /lata osiemdziesiąte/. Katowice 1990.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu