BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wyrzykowska Barbara (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Przedsiębiorczość intelektualna jako kompetencja współczesnego menedżera
Intellectual Entrepreneurship as a Competence of a Modern Manager
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 100, s. 25-36, rys., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Menedżer, Przedsiębiorca, Kompetencje, Gospodarka rynkowa
Manager, Entrepreneur, Competences, Market economy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest przedstawienie przedsiębiorczości intelektualnej jako kompetencji o bardzo wysokiej randze w pracy menedżera w gospodarce rynkowej. Artykuł jest oparty na literaturze przedmiotu oraz własnych przemyśleniach autorki. (fragment tekstu)

The paper includes an attempt to present the most important competences of managers. It provides an answer for a question: who is an efficient manager? It has been more and more difficult to cope with speed of life and face increasing requirements of changing environment. It concerns especially expectations towards managers. This situation raises a question, which competences of a manager will get particular importance in the nearest future. The main aim is to present intellectual entrepreneurship as a competence of an essential role in manager's work in the market economy. There were used sources from the literature as well as own reflections. Analyzed competences do not exhaust a topic although according to the author - they are the most important ones in manager's work. Of course, they can be not whole necessary in different workplaces, however they can be considered as a starting point for evaluation of a potential and state of art within manager's knowledge, skills and attitude. There were presented the most important competences of managers, which prove that managerial work is responsible and has many aspects. It was noticed that intellectual entrepreneurship is a competence of a significant role in the market economy. It was stressed that manager's knowledge and skills are a part of important, strategic resources of particular company, which gives an advantage over other entities. The paper ends with conclusions. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. ADAIR J. 2010: Kształtowanie liderów. Siedem zasad rozwijania zdolności przywódczych. Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 2. ADAMS K. 1997: Interview with Dawid McClelland. Competency, No. 4.
 3. ANTCZAK Z. 2008: Kwalifikacje a kompetencje (rozważania metodologiczno-systematyzujące), [w:] S. Witkowski i T. Listwan (red.), Kompetencje a sukces zarządzania organizacją. Difin, Warszawa.
 4. BŁAWAT F. 2003: Przedsiębiorca w teorii przedsiębiorczości i w praktyce małych firm. Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk.
 5. BOYATZIS R. 1982: The competent manager: a model for effective performance. Wiley & Sons, New York.
 6. DRUCKER P.F. 2004: Natchnienie i fart, czyli innowacja i przedsiębiorczość. Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa.
 7. KWIATKOWSKI S. 2000: Przedsiębiorczość intelektualna. PWN, Warszawa.
 8. LISTWAN T. 2004: Wpływ potencjału kompetencyjnego menedżerów na jakość kapitału ludzkiego, [w:] M. Juchnowicz (red.), Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości. Poltext, Warszawa.
 9. McCLELLAND. 1973: Testing for competence rather than for "intelligence". American Psychologist, No. 28.
 10. OLEKSYN T. 2010: Zarządzanie kompetencjami teoria i praktyka. Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 11. PIECUCH T. 2010: Przedsiębiorczość podstawy teoretyczne. C.H. Beck, Warszawa.
 12. POCZTOWSKI A. 2003: Zarządzanie zasobami ludzkimi. PWE, Warszawa.
 13. POCZTOWSKI A. 2004: Narzędzia zarządzania kapitałem ludzkim kreujące postawy przedsiębiorcze, [w:] M. Juchnowicz (red.), Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, Poltext, Warszawa.
 14. PROWOŁ J. 2008: System okresowych ocen pracowniczych jako instrument pomiaru kompetencji menedżerskiech we współczesnej organizacji - raport z badań, [w:] S. Witkowski, T. Listwan (red.), Kompetencje a sukces zarządzania organizacją. Difin, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu