BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Badach Elżbieta (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Zioło Monika (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Zastosowanie metod taksonomicznych do badania poziomu życia w powiatach województwa małopolskiego
Application of Taxonomic Methods in Investigations of Life Quality in Districts of Małopolskie Voivodship
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 100, s. 75-84, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Poziom życia, Jakość życia, Metody taksonomiczne, Badania empiryczne, Analiza danych statystycznych
Living standard, Quality of life, Taxonomic methods, Empirical researches, Statistical data analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
W niniejszym opracowaniu skupiono się na cechach mierzalnych, dostępnych - na odpowiednim stopniu zagregowania - w statystyce masowej. Celem podjętych analiz było uzyskanie rankingu, a następnie klasyfikacji powiatów województwa małopolskiego w postaci grup podobnych pod względem poziomu życia ich mieszkańców. Przy konstrukcji zmiennej syntetycznej umożliwiającej dokonanie klasyfikacji wykorzystano zmienne opisujące przeciętny poziom dobrobytu ekonomicznego mieszkańców, stopień wyposażenia w infrastrukturę mieszkaniową i komunalną oraz w infrastrukturę społeczną. (fragment tekstu)

The aim of the paper is to classify districts of Małopolskie Voivodship with respect to the quality of live of the inhabitants. In order to do this the synthetic variable was constructed with the usage of Hellwig method; the diagnostic variables constituting the basis for this construction were such as the average income in given district, the level of unimployment, average area of fl at and number of beds in hospitals per 10 thousand inhabitants. The analysis was based on the GUS data from 2009. As the result of the classification four groups of districts similar with respect to the quality of life were obtained. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. GRABIŃSKI T., WYDYMUS S., ZELIAŚ A. 1989: Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych. PWE, Warszawa.
  2. http://www.stat.gov.pl/gus/5840_7556_PLK_HTML.htm
  3. http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/POL.html
  4. SŁABY T. 1990: Jakość życia, poziom życia. Wiadomości Statystyczne GUS, nr 6, s. 22-27.
  5. ŚMIŁOWSKA T. 1995: Zróżnicowanie poziomu i jakości życia ludności w przekroju terytorialnym. GUS, Warszawa.
  6. TOMASZEWSKI T. 1976: Ślady i wzorce. WSiP, Warszawa.
  7. Województwo małopolskie - powiaty, regiony, gminy 2010. Urząd Statystyczny w Krakowie, Kraków.
  8. ZELIAŚ A. 1994: Proste metody oceny ważności zmiennych diagnostycznych. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 440, s. 8-17.
  9. ZELIAŚ A. (red.) 2000: Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, s. 23-34.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu