BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rymuza Katarzyna (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Grużewska Agata (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Brzozowski Piotr (Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach)
Tytuł
Koszty i opłacalność produkcji porzeczki czarnej w zależności od metody zbioru i powierzchni plantacji
Costs and Production Profitability according to Harvest Method and Area under Blackcurrant
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 100, s. 85-93, tab., rys., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Ogrodnictwo, Produkty ogrodnicze, Badania empiryczne, Wyniki badań
Gardening, Horticultural products, Empirical researches, Research results
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem pracy była kalkulacja opłacalności produkcji porzeczki czarnej w rejonie środkowej Polski z uwzględnieniem różnych technologii zbioru. Ponadto, przez badanie progu rentowności, wyznaczono minimalną powierzchnię plantacji, dla której określony sposób zbioru staje się opłacalny. (fragment tekstu)

The work presents an analysis of blackcurrant harvest time, profitability and cultivation profitability threshold when harvest was performed manually or mechanically by means of a tractor-mounted or self-propelled harvester. It has been demonstrated that mechanical harvest reduces both the harvest time and production costs as a result of which the cultivation becomes profitable. The minimum area under blackcurrant, which generates profit, is 0.39 ha for a tractor-mounted harvester and 0.35 ha for a self-propelled harvester. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. HOŁOWNICKI R. 2010: Nowości w mechanizacji sadownictwa, cz II. Zbiór owoców. [online], http://www.sadinfo.pl/artykuly/22010/310 [dostęp 10.01.2012].
 2. http://www.ierigz.waw.pl/
 3. http://www.stat.gov.pl/gus
 4. KIKAS A., ARUS L., LIBEK A., KALDMAE H. 2008: Evaluation of Blackcurrant Cultivars for Machine Harvesting in Estonia. Acta Horticulturae, 777, 263-266.
 5. KIKAS A., KALDMAE H., ARUS L., LIBEK A. 2011: Evaluation of Blackcurrant Cultivars for Machine Harvesting in Estonia. Acta Horticulturae, 946, X International Rubus and Ribes Symposium, June 22-26, 2011, Zlatibor.
 6. MAKOSZ E. 2001: Czarne porzeczki w Unii Europejskiej. Hasło Ogrodnicze, 7.
 7. MOSER E. 1981: The mechanization of grape harvesting in Federal Germany. Simposio internazionale, Meccanizzazione della raccolta dei predotti agricoli. Bologna, 286-293.
 8. NEMETHY L. 1980: Technische und theoretische Prufungen von Erntemaschinen für Landund Nahrusgüter-wirtschafl. Gödöllo, VR Ungarn.
 9. PLUTA S., ŻURAWICZ E. 2010: Trendy w światowej produkcji oraz nowości odmianowe w badaniach i hodowli porzeczki czarnej i agrestu w Polsce. Ogólnopolska konferencja "Nauka praktyce", Intensyfikacja uprawy krzewów jagodowych przez wdrażanie najnowszych wyników badań, INSAD, Skierniewice, 36-42.
 10. RABCEWICZ J. 2006: Mechanizacja zbioru owoców jagodowych. Hasło Ogrodnicze, 7.
 11. RABCEWICZ J., WAWRZYŃCZAK P. 2006: Możliwości zmechanizowania produkcji owoców z krzewów jagodowych. Nowe odmiany i technologie uprawy krzewów jagodowych. INSAD, Skierniewice, 81-92.
 12. SALOMON Z., CHLEBOWSKA D. 1999: Wstępna ocena uszkodzeń mechanicznych krzewów porzeczek powstałych podczas zbioru kombajnowego owoców. Intensyfikacja produkcji owoców z krzewów jagodowych. INSAD, Skierniewice, 104-110.
 13. WAWRZYŃCZAK P. 2003: Zmechanizowanie technologii produkcji porzeczek i agrestu. Ogólnopolska konferencja porzeczkowa i agrestowa, INSAD, Skierniewice, 72-81.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu