BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zimon Dominik (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza), Gazda Andrzej (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Tytuł
Powiązania z dostawcami - integracja i partnerstwo
Beneficial Relationship with Suppliers - Integration and Partnership
Źródło
Problemy Jakości, 2015, nr 2, s. 15-19, rys., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Relacje dostawca-odbiorca, Łańcuch dostaw, Zarządzanie jakością
Supplier-recipient relations, Supply chain, Quality management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jedną z ośmiu fundamentalnych zasad zarządzania jakością jest zasada obustronnych korzystnych powiązań z dostawcami. Sygnalizuje ona potrzebę współpracy z dostawcami w szerszym zakresie, niż wynika to z podstawowych relacji związanych z nabywaniem dóbr. Niestety proces integracji jest dość złożony i czasochłonny i nie zawsze możliwy do realizacji gdyż o jego skuteczności decyduje wiele czynników. Celem artykułu jest zaprezentowanie sposobów, których stosowanie zdaniem autorów powinno przełożyć się pozytywnie na zacieśnianie relacji z dostawcami oraz podnieść skuteczność i efektywność funkcjonowania łańcucha dostaw.(abstrakt oryginalny)

One of the eight fundamental quality management principles is the principle of mutual beneficial relationships with suppliers. It signals the need to cooperate with suppliers in a wider range than it results from the basic relationships involved in purchasing goods. Unfortunately, the integration process is quite complex and time-consuming and not always feasible for realization because of its effectiveness depends on many factors. The purpose of this article is to demonstrate methods which application according to the authors, should result in a positive impact on strengthening relationships with suppliers and improve the efficiency and effectiveness of the supply chain.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Beier E., Rutkowski K., Logistyka, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2004.
 2. Bendkowski J., Kramarz M., Kramarz W., Metody i techniki ilościowe w logistyce stosowanej. Wybrane zagadnienia, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.
 3. Bugdol M., Jedynak P., Współczesne systemy zarządzania. Jakość, bezpieczeństwo, ryzyko. Helion, Gliwice 2012.
 4. Ciesielski M., Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, PWE, Warszawa 2009.
 5. Ciesielski M., Długosz J., Strategie łańcuchów dostaw, PWE, Warszawa 2010.
 6. Coyle J., Bardi E., Langley J., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2010.
 7. Kisperska-Moroń D., Wpływ tendencji integracyjnych na rozwój zarządzania logistycznego, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1999.
 8. Kowalska K., Logistyka zaopatrzenia, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2005.
 9. Lee H., Sekret najbardziej efektywnych łańcuchów dostaw [w:] Zarządzanie łańcuchem dostaw, Helion, Gliwice 2006.
 10. Liker J., Choi T., Keiretsu - prawdziwe partnerstwo z kooperantami [w:] Zarządzanie łańcuchem dostaw, Helion, Gliwice 2006.
 11. Lysons K., Zakupy zaopatrzeniowe, PWE, Warszawa 2004.
 12. Sikora T., Wybrane koncepcje i systemy zarządzania jakością, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010.
 13. Szymszal J., Gajdzik B., Piątkowski., Logistyka w przedsiębiorstwie. Wybrane metody jakościowe i ilościowe w sektorze hutniczym, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011.
 14. Urbaniak M., Standardy zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem żywności w działaniach operatorów logistycznych, Problemy Jakości nr 5/2013.
 15. Zimon D., Malindżak D., Application of quality management system on operating cost for small and medium-sized business organizations, TRANSPORT & LOGISTICS nr 28/2013, s. 4.
 16. Zimon D., Zarządzanie jakością w logistyce, CeDeWu, Warszawa 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-8651
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu