BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Płonka-Bielenin Katarzyna
Tytuł
Charakter prawny podmiotowości organizacji "non-profit"
Legal Character of Capacity of a "non-profit" Organisation
Źródło
Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka, 2010, nr 4(21), s. 45-70, przypisy
Słowa kluczowe
Organizacje non-profit, Organizacje pozarządowe, Organizacje pożytku publicznego, Status prawny
Non-profit organisations, Non-governmental organisation, Public benefit organisation, Legal status
Uwagi
summ.
Abstrakt
Rozstrzygnięcie problematyki zakresu charakteru prawnego podmiotowości organizacji pozarządowych wiąże się nie tylko z problematyką ustalenia podmiotowości prawnej w ogóle, lecz także z ustaleniem relacji pozycji organizacji pozarządowych w stosunku do prawa administracyjnego oraz prawa cywilnego. Niewątpliwie zagadnienie problematyki podmiotowości prawnej normowane jest przez regulacje prawa cywilnego.(fragment tekstu)

The subject of the Author's attention is a problem relating to obtaining the status of a public benefit organisation by limited liability companies and joint stock companies. Accordingly to art. 3 sec. 3 point 4 of act of 24 April 2003 on public benefit activity and on voluntary service the limited liability companies and joint stock companies may carry out public benefit activity under a condition that they do not operate in order to acquire profit and they appropriate the total income on realisation of statutory purposes and do not appropriate profit to be divided among their members, shareholders and employees. In the Author's opinion acquiring the status of the public benefit organisation is also possible both for non-profit capital companies, and by non-for-profit companies.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. B. Jeżyńska, Podmiotowość prawna jednostek samorządu terytorialnego w świetle poprzedniej ustawy zasadniczej oraz Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., "Rejent" 1997, nr 5, s. 189-190.
 2. M. Pazdan, [w:] Kodeks cywilny, t. I: Komentarz, K. Pietrzykowski (red.), Warszawa 2004, s. 58.
 3. A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1996, s. 148.
 4. M. Szydło, Swoboda działalności gospodarczej, Warszawa 2005, s. 72.
 5. M. Nazar (red.) Zarys prawa cywilnego, Lublin 2002, s. 140.
 6. J. Blicharz, Udział polskich organizacji pozarządowych w wykonywaniu zadań administracji publicznej, Kolonia Limited 2005, s. 88.
 7. J. Filipek, Podmiotowość w prawie administracyjnym, [w:] Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania. Studia i materiały z Konferencji Naukowej Poświęconej Jubileuszowi 80-tych urodzin Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń, 15-16 listopada 2005, s. 182.
 8. J. Filipek, O podmiotowości administracyjno-prawnej, "Państwo i Prawo" 1961, nr 2, s. 211.
 9. Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl, Prawo administracyjne, pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2002, s. 147-148.
 10. T. Kiełkowski, Sprawa administracyjna, Zakamycze 2004, s. 49-50.
 11. J. Filipek, Prawo administracyjne. Instytucje ogólne, cz. I, Kraków 1995, s. 24.
 12. J. Starościak, Stosunek administracyjnoprawny, [w:] System prawa administracyjnego, t. III, Wrocław 1978, s. 13.
 13. J. Boć (red.), Prawo administracyjne, Kolonia Limited 2004, s. 519.
 14. B. Dębska-Jaworska, Charakter prawny koncesji na działalność gospodarczą, cz. I, "PUG" 1994, nr 3, s. 9.
 15. W. Jakimowicz, Publiczne prawa podmiotowe, Zakamycze 2002, s. 197.
 16. J. Filipek, Prawo administracyjne, instytucje ogólne, cz II, Kraków 2001, s. 17.
 17. W. Wójtowicz, Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, Warszawa 2002, s. 30.
 18. A. Ceglarski, Organizacje pożytku publicznego. Komentarz, Warszawa 2005, s. 13-14.
 19. K. Sawicka, Dotacje z budżetu gminy jako szczególna forma wydatków publicznych, [w:] Księga Jubileuszowa Profesora M. Mazurkiewicza, pod red. R. Mastalskiego, Studia z dziedziny prawa finansowego, prawa konstytucyjnego i ochrony środowiska, Wrocław 2001, s. 184-185.
 20. B. Sagan, J. Strzępek, Prawo o fundacjach. Komentarz, Katowice 1992, s. 11.
 21. A. Wasilewski, Prawna problematyka fundacji. Zagadnienia podstawowe, "Państwo i Prawo" 1984, z. 9, s. 26.
 22. E. Gniewek, Podstawy prawa cywilnego i handlowego. Prawo cywilne, t. I, Warszawa 2002, s. 66.
 23. A. Błaś, J. Boć, J. Jeżewski, Administracja publiczna, Kolonia Limited 2003, s. 193.
 24. A. Kidyba, Prawo handlowe, Warszawa 2000, s. 18.
 25. N. Kowal, Tworzenie i rejestracja organizacji pożytku publicznego. Komentarz do art. 1-27 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz innych przepisów regulujących rejestrację organizacji pożytku publicznego, Zakamycze 2005, s. 28.
 26. M. Stoczkiewicz, Spółka kapitałowa jako organizacja pozarządowa i organizacja pożytku publicznego, [w:] Zaszyt Naukowy Katedry Prawa i Administracji, A. Bisztyga (red.), Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego, Katowice 2007, zeszyt nr 33, s. 61.
 27. D. Bugajna-Sporczyk, Przedsiębiorcy a organizacje pożytku publicznego, "Prawo przedsiębiorcy" INFOR 2004, nr 10 (582), s. 31-32.
 28. H. Izdebski, Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Komentarz, Warszawa 2005, s. 37.
 29. M. Arczewska, P. Stec, Spółki prawa handlowego nie powinny mieć możliwości uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego, Analizy i Opinie Instytutu Spraw Publicznych 2005, nr 35.
 30. W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss, Prawo spółek, Bydgoszcz-Kraków 2002, s. 29.
 31. A. Kidyba, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz, Warszawa 2001, s. 7.
 32. A. Szumański, Zastosowanie spółki akcyjnej, [w:] Prawo spółek, W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss, Bydgoszcz-Kraków 2002, s. 475.
 33. P. Bielski, Cel niezarobkowy spółek kapitałowych a status przedsiębiorcy, "Rejent" 2001, nr 4, s. 18.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-0049
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu