BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krupa Kazimierz W. (Uniwersytet Rzeszowski), Jeleniewska-Korzela Irmina (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Skotnny Pavlo (Uniwersytet w Drochobyczu)
Tytuł
Społeczna odpowiedzialność biznesu (modele i wybrane przykłady realizacjo koncepcji CSR)
Corporate Social Responsibility - Models and Case Study
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 113, T.2, s. 244-253, rys.,tab., bibliogr. 24 poz.
Tytuł własny numeru
Ekonomiczno-społeczne i techniczne wartości w gospodarce opartej na wiedzy.
Słowa kluczowe
Odpowiedzialność, Rozwój zrównoważony, Społeczna odpowiedzialność biznesu
Responsibility, Sustainable development, Corporate Social Responsibility (CSR)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja wybranych informacji na temat społecznej odpowiedzialności współczesnego biznesu, modeli CSR oraz oceny działań w tym zakresie w WSK PZL-Rzeszów i Orange Polska(abstrakt autora)

The purpose of this article is to present some information about the social responsibility of modern business, CSR models and the evaluation activities in this area in the WSK PZL -Rzeszów i Orange Polska.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk J. (2009), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 2. Americans Value Businesses' Philanthropic Performance. Study Finds (1995), "The Chronicle of Philanthropy", 12 January.
 3. Baran G. (2006), Społeczna odpowiedzialność biznesu a filantropia, "Trzeci Sektor. Kwartalnik o problematyce społeczeństwa obywatelskiego" nr 6.
 4. Bartkowiak G. (2011), Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie teoretycznym i empirycznym, Wyd. Difin, Warszawa
 5. Berman S., Jones T., Wicke A.C. (1999), Convergent Stakeholders Theory, "Academy of Management Review" No 24.
 6. Bernatt M. (2009), Społeczna odpowiedzialność biznesu. Wymiar konstytucyjny i międzynaro-dowy, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
 7. Carroll A.B., Buchholtz A. (1993), Business and Society: Ethics and Stakeholder Man-agement, Cengage Learning, Stamford, s. 31.
 8. CSR - Corporate social responsibility - społeczna odpowiedzialność biznesu sustainability w biznesie czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania (2013), (red.) W.M. Grudzewski, K. Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz, Warszawa.
 9. Freeman, E., Moutchnik A. (2013), Stakeholder management and CSR: questions and answers, "UmweltWirtschaftsForum" Springer Verlag, Bd. 21, Nr. 1, http://link.springer.com/article/10.1007/s00550-013-0266-3.
 10. Moritz B., Gorynia-Pfeffer N. (2008), CSR-Kompedium - Organizacje w Polsce i Niemczech oraz w jaki sposób wspierają one społeczną odpowiedzialność biznesu przedsiębiorstw, RKW, Eschborn.
 11. Polowczyk P. (2012), Odpowiedzialność biznesu i podmiotów gospodarczych: definicje, modele, typologia argumentacji, "Zarządzanie zmianami" nr 1 (55), Polish Open University, Warszawa, s. 38-60, http://pou.pl/zeszyty_nau ko-we/pdf/Nr_1_2012_55_Polowczyk.pdf (dostęp 10.12.2012).
 12. Raport Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki 2010 (2011), (red.) E. Albińska, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.
 13. Ricky W. Griffin R.W. (1996), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 144-145, 149-151.
 14. Remisiewicz M. (2002), Filantropia się opłaca, "Businessman", Marzec 2002, s. 62-77. Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego 2012, http://www.stat.gov.pl/rzesz/38_PLK_HTML.htm
 15. R.B. (2004), Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.
 16. Roszkowska P. (2011), Rewolucja w raportowaniu biznesowym. Interesariusze, konkurencyjność, społeczna odpowiedzialność, Wyd. Difin, Warszawa.
 17. Rudnicka A. (2012), CSR - doskonalenie relacji społecznych w firmie, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 18. Rybak M. (2007), Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 19. Rybak M. (2002), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, w: Etyka w biznesie, (red.) M. Borkowska, J.W. Gałkowski, Lublin.
 20. Społeczna odpowiedzialność firm w regionie Karpackim. Raport 2007 (2007), Fundacja Karpacka - Polska, Sanok, http://www.fundacjakarpacka.org/publikacja-pobierz-4.html (dostęp 29.04.2013).
 21. Zapłata S., Kaźmierczak M. (2011), Ryzyko, ciągłość biznesu, odpowiedzialność społeczna. Nowoczesne koncepcje zarządzania, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 22. Zemler Z. (1997), Public relations, zarządzanie reputacją firmy, Warszawa.
 23. Zięba A. (2013), Społeczna odpowiedzialność jako narzędzie budowania wizerunku przedsiębiorstwa na przykładzie WSK "PZL-Rzeszów" S.A., maszynopis, Rzeszów.
 24. Żemigała M. (2007), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa: Budowanie zdrowej, efektywnej organizacji, Wolters Kluwer, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu