BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Waszczyński Jan (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Uwagi o strukturze celów i efektywności gospodarowania na podstawowych szczeblach gospodarki
Some Remarks on the Structure of the Goals and Efficiency of the Economy on Its Main Levels
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2005, vol. 39, s. 29-42
Słowa kluczowe
Efektywność gospodarowania, Cele strategiczne, Cele przedsiębiorstwa
Business efficiency, Strategic goals, Corporate objectives
Uwagi
summ.
Abstrakt
Istotą wszelkiej działalności gospodarczej jest to, że ze swej natury jest ona działalnością celową I racjonalną. Pierwsze oznacza, że każdy podmiot gospodarki, czyli uczestnik gry ekonomicznej, jaką jest proces gospodarowania, realizuje swój własny, suwerenny cel. W rozważaniach ekonomicznych przyjmuje się przy tym zazwyczaj, że jest to jedne wiodący cel, uzupełniony jedynie pewną liczą celów drugiego rzędu, celów niejako uzupełniających. Ten pierwszy, główny cel, odpowiednio sprecyzowany i skwantyfikowany, wyznacza tzw. Funkcję celu podmiotu lub określonego szczebla gospodarki; cele rzędów niższych powinny zaś służyć przede wszystkim jak najlepszej realizacji celu głównego. (fragment tekstu)

Economic activity is rational, and in most cases effective. But, what is effective and rational at one level of the economy, may be ineffective and irrational at the other levels. Besides, one has to remember of the laws of thermodynamics, as an objective of every human activity. When the goals of different levels of the economy are compatible, the whole economic system is effective; in great part, thanks to synergy. On the contrary, when they are incompatible, even when all the segments of the economy are rational and effective, the whole system may remain ineffective. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Arrow K.J., Granice organizacji, PWN, Warszawa 1985.
 2. Bauman Z., Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, PIW, Warszawa 2000.
 3. Bauman Z., Prawodawcy i tłumacze, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 1998.
 4. Ford H., Moje życie i dzieło, IW "Biblioteka Polska", Warszawa 1925.
 5. Galbraith J.K., Godne społeczeństwo. Program troski o ludność, Dom Wyd. Bellona, Warszawa 1999.
 6. Georgescu-Roegen N., Entropia, wartość i rozwój, [w:] Ponad Ekonomią, PWN, Warszawa 1985.
 7. Keynes J.M., Ogólna teoria zatrudnienia, procesntu i pieniądza, PWN, Warszawa 2003.
 8. Krzyżanowski L.J., O podstawach kierowania organizacjami inaczej: paradygmaty, modele, metafory, filozofia, metodologia, dylematy, trendy, PWN, Warszawa 1999.
 9. Lange O., Ekonomia polityczna, t. 1, wyd. 3, PWN, Warszawa 1963.
 10. Leibenstein H., Poza schematem homo oeconomicus, PWN, Warszawa 1988.
 11. Luttwak E., Turbokapitalizm. Zwycięzcy i przegrani światowej gospodarki, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 2000.
 12. Minc B., Współczesna ekonomia polityczna, założenia, aksjomaty, twierdzenia, PWN, Warszawa 1981.
 13. Samuelson W.F., Marks S.G., Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 1998.
 14. Szymański J.M., Życie systemów, Wiedza Powszechna, Warszawa 1991.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu