BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bałtowski Maciej (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Żminda Szymon (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, doktorant)
Tytuł
Sektor nowych prywatnych przedsiębiorstw w gospodarce polskiej - jego geneza i struktura
The Sector of New Private Companies in Polish Economy -Its Origin and Structure
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2005, vol. 39, s. 55-67, tab.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo prywatne, Struktura własnościowa, Przekształcenia własnościowe, Uwarunkowania transformacji gospodarki
Private enterprise, Ownership structure, Ownership transformations, Determinant of economic transformation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zmiana struktury własnościowej gospodarki w ostatnich 15 latach dokonywała i dokonuje się nadal poprzez dwa zasadnicze, odmienne procesy:
 • powstawanie nowych, prywatnych przedsiębiorstw (prywatyzacja oddolna),
 • prywatyzację istniejących przedsiębiorstw państwowych (prywatyzacja odgórna).
 • W niniejszym artykule analizie poddano pierwszy z wymienionych procesów. (fragment tekstu)

  The goal of the article is to provide analysis of origin and role of the sector of new private companies in Polish economy. Starting from the decline of the economy of real socialism authors give a short historical background on evolution and on transformations of the private companies' sector in Poland. The main part consists of the current structure analysis of the group of 1300 largest companies, particularly the structure of new private companies sector according to three main criteria: sector of the economy, equity origin (domestic or foreign) and ownership origin (privatised or new private). (original abstract)
  Dostępne w
  Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
  Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
  Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
  Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
  Bibliografia
  Pokaż
  1. Bałtowski M. [red.], Przedsiębiorstwa sprywatyzowane w gospodarce polskiej, PWN, Warszawa 2002.
  2. Bałtowski M., Charakterystyki własnościowe i branżowe największych polski przedsiębiorstw, Warszawa 2004.
  3. Bałtowski M., Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych. Przebieg i ocena, PWN, Warszawa 1998.
  4. Bałtowski M., Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw państwowych w Polsce, PWN, Warszawa 2002.
  5. Chmiel J., Rozwój sektora prywatnego w Polsce w latach 1990-1998, "Raporty CASE" 1999, nr 25.
  6. Glikman P., Zmiany strukturalne w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w latach 1990-1998 [w:] A. Lipowski [red.], struktura gospodarki transformującej się. Polska 1990-1998. I projekcja do roku 2010, INE PAN, Warszawa 2000.
  7. Kropiwnicki J., Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce w latach 1989-2000, [w:] Polska transformacja, sukcesy i bariery, Wydawnictwo IL, Łódź 2003.
  8. Winiecki J., Rola nowego sektora prywatnego w procesie transformacji: z doświadczeń Polski, Republiki Czeskiej i Węgier, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH" 2003, z. 11.
  Cytowane przez
  Pokaż
  ISSN
  0459-9586
  Język
  pol
  Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu