BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zagóra-Jonszta Urszula (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
O nierównowadze społecznej w ujęciu Johna Kennetha Galbraitha
John Kenneth Galbraith about the Phenomenon of Social Inequality
Źródło
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2006, nr 43, s. 23-35
Tytuł własny numeru
Teoretyczne i pragmatyczne zagadnienia ekonomii
Słowa kluczowe
Nierówności gospodarcze, Nierówności społeczno-gospodarcze, Gospodarka kapitalistyczna, Model kapitalizmu amerykańskiego, Korporacje, Zabezpieczenie społeczne
Economic inequality, Social-economics inequality, Capitalist economy, Model of American capitalism, Corporation, Social security system
Uwagi
summ.
Galbraith John Keneth
Abstrakt
Zagadnienie równowagi społecznej, a właściwie jej braku, stanowi jedną z najważniejszych kwestii ekonomicznych. Problem ten stał się również przedmiotem zainteresowania wielkiego amerykańskiego neoinstytucjonalisty - Johna Kennetha Galbraitha. Zagadnieniem równowagi interesował się w zasadzie od początku swojej kariery zawodowej. Śledząc zawarte na ten temat poglądy w kolejnych publikowanych przez niego pracach, można zaobserwować wyraźną ich ewolucję. Każda z tych prac to próba nowego ujęcia mechanizmów gospodarczych Stanów Zjednoczonych. Głównym tematem jest poszukiwanie źródeł pogłębiających się dysproporcji oraz możliwość ich usunięcia w ramach istniejącego systemu społeczno-politycznego. Galbraith dostrzega brak równowagi przejawiający się w dysproporcji między bogactwem sektora prywatnego produkującego dobra a ubóstwem sektora inwestycji publicznych i świadczeń społecznych. (fragment tekstu)

John Kenneth Galbraith, the leading representative of American neoinstitutionalism, dedicates most of the space in his researches to the problem of social inequality. This article shows the evolution of views, based on J.K. Galbraith's works, arranged in the chronological order. From the narrow aspect of inequality such as the economic inequality J.K. Galbraith goes to the broad aspect called social inequality. His researches describe the reasons for the lack of equality as well as methods of fighting with it. It seems that the ideas presented in Galbraith's works are the collection of wishful thinking. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Semkow: Śladami wielkich ekonomistów. PWN, Warszawa 1988, s. 216-218.
  2. J.K. Galbraith: Społeczeństwo dobrobytu, państwo przemysłowe. Wybór tematów. PIW, Warszawa 1973, s. 111.
  3. J. Bremond. M.M. Salort: Leksykon wybitnych ekonomistów. PWN. Warszawa 1997, s. 70-71.
  4. J.K. Galbraith: Ekonomia a cele społeczne. PWN, Warszawa 1973, s. 6 (przedmowa W. Osiatyńskiego).
  5. W. Osiatyński: W kręgu mitu amerykańskiego. PIW, Warszawa 1971, s. 2 5 1 -252.
  6. H. Landreth, D. Colander: Historia myśli ekonomicznej. PWN, Warszawa 2005, s. 427.
  7. J.K. Galbraith: Istota masowego ubóstwa. PWN, Warszawa 1987, s. 42-44.
  8. J.K. Galbraith: Godne społeczeństwo. Program troski o ludzkość. Bellona, PTE, Warszawa 1999, s. 11.
  9. J. Kochanowicz: Galbraith, sceptyk społeczeństwa dobrobytu. http://serwisy.gazeta.pl/swiat/2029020.34181.3326787.html (08.05.2006).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8603
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu