BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czech-Rogosz Joanna (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Koncepcja społecznej gospodarki rynkowej - próba interpretacji
Concept of the Social Market Economy - a Trial of Interpretation
Źródło
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2006, nr 43, s. 37-53, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Teoretyczne i pragmatyczne zagadnienia ekonomii
Słowa kluczowe
Społeczna gospodarka rynkowa (SGR), System społeczno-ekonomiczny, Ordoliberalizm, Polityka socjalna
Social market economy, Social economic system, Ordoliberalism, Social policy
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Niemcy, Republika Federalna Niemiec (RFN)
Germany, Federal Republic of Germany (FRG)
Abstrakt
Celem opracowania jest interpretacja pojęcia społecznej gospodarki rynkowej i wyjaśnienie istoty tej koncepcji. Choć cel ten może wydawać się oczywisty, to niewątpliwie jego realizacja ma duże walory poznawcze. Społeczna gospodarka rynkowa od wielu lat jest koncepcją bardzo atrakcyjną dla polityki gospodarczej z marketingowego punktu widzenia1. Ten fakt, jak również wypaczenie realizacji SGR w RFN doprowadziło do wykreowania fałszywego obrazu tej koncepcji. Stąd konieczne jest po raz kolejny przypomnienie, czym była i jest SGR oraz jakie są jej korzenie. (fragment tekstu)

The objectives of the article are an interpretation of the social market economy and the explanation of its essence. The social market economy has been a very attractive concept for the economic policy from the marketing point of view. That fact and also a distorted implementation in Germany led to the origin of a false image of this concept. Therefore, it is necessary to remind what the social economy was and what it is now and what its root were. The idea of German social and economic system - social market economy evolved on the ordoliberal basis. It has been realized with variable consequence and different effectiveness since 1948 until now. The German economic system was the nearest to the original concept in years 1948 to 1966. Thereafter, it started to change into a social state. Today there is an enormous difference between concept itself and its realization. Due to few common factors, the present economic system of Germany can not be considered as neoliberal. It should be also stressed that social market economy is united with the economic and political reality of Germany. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. R. Blum: Soziale Marktwirtschaft. Wirtschaftspolitik zwischen Neoliberalismus und Ordoliberalismus. J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tubingen 1969, s. 94.
 2. A. Müller-Armack: Wirtschaftslenkung und Marktwirtschaft. Verlag fur Wirtschaft und Sozialpolitik. Hamburg 1947, s. 59 i nast.
 3. F. Quass: Soziale Marktwirtschaft. Wirklichkeit und Verfremdung eines Konzepts. Haupt Verlag, Bern, Stuttgart, Wien 2000, s. 44.
 4. E. Benda: Grundgesetz und Wirtschaftsordnung. W: Handbuch Marktwirtschaft. Hrsg. von R. Vaubel, H D. Barbier. Verlag Gunter Neske, Stuttgart 1993, s. 144-149.
 5. R. Klump: Wirtschaftsordnung und Wirtschaftspolitik in der Bundesrepublik Deutschland (1949-1990). W: Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsordnung in Deutschland (1933-1993). Hrsg. von J. Schneider, W. Harbrecht. Franz Steiner Verlag. Stuttgart 1996. s. 404.
 6. W. Eucken: Die Grundsatze der Wirtschaftspolitik. Mohr Siebeck, Tubingen 2004, s. 373.
 7. L. Miksch: Wettbewerbsordnung und Monopolbekämpfung. "Wirtschaftverwaltung" 1949, nr 20, s. 530-533.
 8. J. Czech-Rogosz: Ewolucja społecznej gospodarki rynkowej w RFN. AE, Katowice 2005, s. 23-24, 42-51.
 9. F. Bohm: Die Bedeutung der Wirtschaftsordnung fur die politische Verfassung. W: Reden und Schriften. Uber die Ordnung einer freien Gesellschaft, einer freien Wirtschaft und Uber die Wiedergutmachung. Hrsg. von E.-J. Mestmacker. Verlag C.F. Muller, Karlsruhe 1960, s. 49.
 10. A. Müller-Armack: Wirtschaftslenkung und Marktwirtschaft. Verlag fur Wirtschaft und Sozialpolitik, Hamburg 1947, s. 62.
 11. L. Miksch: Wettbewerb als Aufgabe. Grundsätze einer Wettbewerbsordnung. Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart, Berlin 1937, s. 11.
 12. L. Erhard: Wohlstand fur alle. ECON Verlag, Dusseldorf 2000, s. 167.
 13. D. Cassel, C. Kaiser: Euckens Prinzipien als Maxime der Wirtschaftspolitik. Zum Problem der Einhaltung wirtschaftspolitischer Grundsatze in der parlamentarischen Demokratie. W: Ordnungstheorie und Ordnungspolitik. Konzeption und Entwicklungsperspektiven. Hrsg. Von H. Leipold, I Pies. Lucius & Lucius. Stuttgart 2000. s. 84-99.
 14. R. Klump: Soziale Marktwirtschaft: Geistige Grundlagen, ethischer Anspruch, historische Wurzeln. W: Soziale Marktwirtschaft. Grundlagen, Entwicklungslinien. Perspektiven. Hrsg. von O. Schlecht, G. Stoltenberg. Verlag Herder, Freiburg, Basel, Wien 2001, s. 32.
 15. A. Müller-Armack: Soziale Marktwirtschaft. W: Wirtschaftsordnung und Wirtschaftspolitik. Studien und Konzepte zur Sozialen Marktwirtschaft und zur Europaischen Integration. Verlag Rombach, Freiburg im Breisgau 1966, s. 245.
 16. L. Erhard: Kartelle im Blickpunkt der Wirtschaftspolitik. W: Gedanken aus funf Jahrzehnten. Reden und Schriften. Hrsg. von K. Hohmann. ECON Verlag, Dusseldorf, Wien, New York 1988, s. 217.
 17. J. Czech-Rogosz: Reformy gospodarcze w Niemczech w ramach programu "Agend 2010" . "Studia Ekonomiczne" 2005. nr 34. s. 117-142.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8603
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu