BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Orynycz Olga Anna (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Granica opłacalności produkcji biodiesla w gospodarstwie rolnym
Economic Profitability of Producing Biodiesel Fuels in Farms
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2009, nr 1 (35), s. 111-124, rys.,tab.,bibliogr.1 poz.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo energetyczne, Biopaliwa, Gospodarstwa rolne, Olej rzepakowy
Energy security, Biofuels, Arable farm, Canola oil
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska, Województwo podlaskie
Poland, Podlaskie Voivodship
Abstrakt
Bezpieczeństwo energetyczne jest jednym z kluczowych problemów UE. W 2007 Komisja Europejska przedstawiła Radzie Europejskiej i Parlamentowi Europejskiemu pakiet działań dotyczący wspólnej polityki energetycznej, obejmujący główne postulaty, między innymi stworzenie wewnętrznego rynku energii, zwiększenie efektywności wykorzystania energii, zwiększenie znaczenia energii odnawialnej, wspólne stanowisko w międzynarodowej polityce energetycznej. Wyczerpywanie własnych zasobów surowcowych, uzależnienie od zewnętrznych dostawców, rosnące ceny, zapotrzebowanie gospodarki na paliwa i energię, zmiany klimatu wymusiły poszukiwanie i wspieranie rozwoju alternatywnych źródeł energii. Sprawia to, że biokomponenty, biopaliwa ciekłe stanowiące substytuty paliw ropopochodnych odgrywają coraz większą rolę w polityce energetycznej państw członkowskich UE. (fragment tekstu)

Renewable energy sources naturally include production of biodiesel oil from rapeseed. This article discusses the aforementioned production for own use. Research was carried out on farm in Podlasie. The breakeven point of this production was determined after analyzing the costs of rapeseed cultivation, biodiesel oil production and accompanying processes. Legal regulations have great influence on the growing interest in the biodiesel market.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. E. Rosiak, Rynek rzepaku, "Rynek Rolny" 2008 nr 2, s. 15
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu