BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Włodarczyk Julia (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Wahania cen w liniowych i nieliniowych modelach pajęczyny
Price Fluctuations in Linear and Non-Linear Cobweb Models
Źródło
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2006, nr 43, s. 71-93, rys.
Tytuł własny numeru
Teoretyczne i pragmatyczne zagadnienia ekonomii
Słowa kluczowe
Równowaga rynkowa, Modele liniowe, Modele nieliniowe, Ceny, Rynek dóbr konsumpcyjnych, Rynek pracy
Market equilibrium, Linear models, Nonlinear models, Prices, Consumer goods market, Labour market
Uwagi
summ.
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono wybrane liniowe i nieliniowe modele pajęczyny, które w polskiej literaturze są zazwyczaj omawiane skrótowo. Wyznaczone zostają ścieżki wahań cenowych oraz warunki osiągnięcia równowagi na rynku, przy czym rozważaniom analitycznym towarzyszą ilustracje. Wskazuje się również możliwość dalszych uogólnień modeli. W opracowaniu skoncentrowano się na aspekcie cenowym, aczkolwiek prezentowane obliczenia mogą być odniesione również do aspektu ilościowego transakcji zawieranych na rynku. Ponadto rozważania można uogólnić na zagadnienia makroekonomiczne. (fragment tekstu)

The article concentrates on the selected linear and non-linear cobweb models, price dynamics and conditions of reaching the equilibrium state. The cobweb model is one of the fundamental dynamic models in the field of economics. It depicts the price and volume adjustments on the markets where the quantity supplied is determined by the price at time t - 1, while the quantity demanded is determined by the price at time t. Cobweb models are based on the linear and non-linear relationships between supply, demand and price. Price dynamics in cobweb models typically follows damped (leading to the equilibrium), regular or explosive oscillations. However, the expanded versions of cobweb model may allow also monotone or chaotic price paths. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. B. Klimczak: Mikroekonomia. AE, Wrocław 2001, s. 97-101
  2. A.C. Chiang: Podstawy ekonomii matematycznej. PWE, Warszawa 1994, s. 559.
  3. A. Ostoja-Ostaszewski: Matematyka w ekonomii. Modele i metody. T. 1. PWN, Warszawa 1996, s. 177.
  4. B. Gawrońska-Nowak, G Walerysiak: Decyzje ekonomiczne. Ujęcie ilościowe. PWE, Warszawa 2005, s. 118.
  5. R.D.G. Allen: Ekonomia matematyczna. PWE, Warszawa 1961, s. 28.
  6. A. Sutan. M. Willinger: Prevision de prix et coordination par les croyances: une etude experimentale. Strasbourg 2003
  7. A. Quesada: Variations on the Cobweb Model, 2003, s. 9 (www.fcee.urv.es/professors/AntonioQuesada/100.5.pdf
  8. C. Chiarella, X.Z. He, P. Zhu: Fading Memory Learning in the Cobweb Model with Risk Averse Heterogeneous Producers. Sydney 2003, s. 2.
  9. H. Zawadzki: Chaotyczne systemy dynamiczne. Elementy teorii i wybrane przykłady ekonomiczne. AE, Katowice 1996, s. 199-201.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8603
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu