BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zembura Wojciech (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Dług publiczny i jego obsługa w Polsce w latach 1996-1999
The Government Debt Service in Poland in the Years 1996-1999
Źródło
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2006, nr 43, s. 95-113, tab.
Tytuł własny numeru
Teoretyczne i pragmatyczne zagadnienia ekonomii
Słowa kluczowe
Dług publiczny, Obsługa zadłużenia zagranicznego, Obligacje skarbowe, Papiery wartościowe, Bony skarbowe
Public debt, Foreign debt service, Treasury bond, Securities, Treasury bill
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest przedstawienie tematu długu publicznego i jego obsługi w Polsce w latach 1996-1999 oraz naświetlenie problemu zadłużenia krajowego i zagranicznego. We współczesnym państwie funkcjonującym na podstawie mechanizmu rynkowego finansowanie wydatków rządowych z takich źródeł, jak podatki, sprzedaż części majątku państwa czy kredyty zagraniczne nie zawsze przynosi pozytywne efekty. Podniesienie podatków od dochodów osobistych jest decyzją dość mało popularną politycznie i wywołuje negatywne skutki ekonomiczne. Przede wszystkim osłabia motywację do pracy i zmniejsza dochody do dyspozycji ludności, co ogranicza rozmiary globalnego popytu. Również podniesienie podatków od dochodów przedsiębiorstw ogranicza skłonność do inwestycji oraz zwiększa bezrobocie. W krajach o rozwijającej się gospodarce rynkowej coraz powszechniejszą formą zdobywania środków na pokrycie wydatków budżetowych są pożyczki zaciągane przez rząd u ludności i przedsiębiorców oraz w bankach i instytucjach finansowych. Działania te prowadzą do powstania długu publicznego. W pierwszej części opracowania została opisana istota długu publicznego i przyczyny jego powstawania. Druga część przedstawia rodzaje i formy długu publicznego. W części trzeciej omówiono dylematy związane z zaciąganiem pożyczek publicznych, natomiast w części czwartej - formy obsługi długu publicznego. Ostatnia część opracowania porusza problemy długu publicznego w Polsce w latach 1996-1999. Omówione zostały tutaj m.in. skarbowe papiery wartościowe sprzedawane na przetargach w NBP, skarbowe papiery wartościowe sprzedawane w sieci Centralnego Domu Maklerskiego Grupy Pekao SA, skarbowe papiery wartościowe przeznaczone na rynek międzynarodowy, polskie obligacje Brady'ego, zadłużenie krajowe i zagraniczne budżetu państwa, zadłużenie w bonach skarbowych i obligacjach skarbowych. (fragment tekstu)

The aim of this article is to present the topic of a government debt and its service in Poland in the years 1996-1999 and to highlight the problem of both government and foreign debt. The loans taken by the government from the citizens and businesses are becoming more and more common way of gaining financial means to meet budgetary expenses in the developing countries. Such practices generate government debt. In the first part of the article the causes of government debt generation are described as well as the essence of the government debt. The second part of the text presents the different kinds and forms of government debt. In the third part the dilemmas on the government debt are discussed, and the fourth part presents the various forms of servicing government debt. The last part of the article deals with the government debt in Poland in the years 1996-1999. Treasury bonds sold on auctions in NBP are discussed here, as well as the treasury bonds distributed for sale through the Central Brokerage House of Pekao SA group, securities for the international market, Polish bonds of Brady, home and foreign debt of the state budget in the treasury bills and in exchequer bills. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. H. Sochacka-Krysiak: Systemy finansów publicznych. Poltext, Warszawa 1992, s. 84.
  2. M. Pietrewicz: Polityka fiskalna. Szkoła Głowna Handlowa, Poltext, Warszawa 1998, s. 93.
  3. S. Owsiak: Finanse publiczne, teoria i praktyka. PWN, Warszawa 1999, s. 252-254.
  4. S. Owsiak, M. Kosek-Wojnar, K. Surówka: Równowaga budżetowa, deficyt budżetowy, dług publiczny. PWN, Warszawa 1993, s. 112.
  5. G.W. Kołodko, M.D. Nuti: Polska alternatywa, stare mity, twarde fakty, nowe strategie. Poltext, Warszawa 1997, s. 72.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8603
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu