BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kulas Ilona
Tytuł
Mikro- i makroekonomiczne aspekty wdrażania systemu handlu emisjami zanieczyszczeń w Polsce
Micro and Macroeconomics Aspects of the Emission Trading System Implementation in Poland
Źródło
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2006, nr 43, s. 115-132
Tytuł własny numeru
Teoretyczne i pragmatyczne zagadnienia ekonomii
Słowa kluczowe
Rynek emisji zanieczyszczeń, Emisja zanieczyszczeń, Uprawnienia do emisji zanieczyszczeń, Regulacje prawne
Pollution emission market, Pollution emission, Entitlement to emissions, Legal regulations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zmiany nastawienia Unii Europejskiej do problemu metod redukcji emisji zanieczyszczeń nastąpiły w latach 90. XX w. i miały dwie główne przyczyny. Pierwszą było dopuszczenie handlu emisjami jako instrumentu realizacji wymagań Konwencji Klimatycznej, zwłaszcza Protokołu z Kioto w 1997 r. Drugą przesłanką była i jest chęć poprawy konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw w konfrontacji z producentami amerykańskimi. Wyższa efektywność ekonomiczna instrumentu handlu emisjami i możliwość zastosowania go w stosunku do rożnych zanieczyszczeń objętych Konwencją Klimatyczną zaowocowały wypracowaniem przez Komisję Europejską dyrektyw 2001/80/EC i 2001/81/EC dotyczących poziomów emisji i ich ograniczania (tzw. dyrektyw "pułapowych") oraz dyrektywy 2003/87/EC ustanawiającej system handlu emisjami gazów cieplarnianych w skali Wspólnoty Europejskiej. Wdrożenie handlu emisjami ma zatem służyć ograniczeniu kosztów osiągania określonych standardów ekologicznych jakości powietrza. Celem opracowania jest analiza i ocena mikro- i makroekonomicznych skutków wdrażania systemu handlu emisjami w warunkach polskiej gospodarki. (fragment tekstu)

The article discusses the origin, legislation and institutional requirements related to the principles of functioning of the emission trading system in the European Union and in Poland. The paper describes the so far Polish experiences in the implementation of the law obligations related to the emission trading. The characteristics allows to asses its effects for the enterprises and for the whole economy at present and in the future. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. B. Poskrobko: Zarządzanie środowiskiem. PWE, Warszawa 1998, s. 240.
  2. Rynek pozwoleń na emisję zanieczyszczeń na przykładzie SO; w energetyce polskiej. Red. B. Fiedor, Z. Jakubczyk. Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2002, s. 121.
  3. A. Kassenberg: Krajowy Plan Rozdziału Uprawnień - Instrument Polityki Klimatycznej Polski, czy tylko źródło dochodu dla przemysłu. "Biuletyn Klimatyczny" 2005, nr 4.
  4. E. Toczyłowski: Rozdział uprawnień do emisji CO; zaburza konkurencję. "Świat Energii" 2006, lipiec.
  5. A. Słojewska: Polska bliżej handlu prawami do emisji. "Rzeczpospolita" z 16.05.2006 r.
  6. D. Ciepiela: Problematyczny handel emisjami. "Nowy Przemyśl" 2006, nr 2. Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości, www.emisje-co2.pl
  7. K. Fronczak: Uprawnienia do emisji korzystnie sprzedam. Wyd. Federacja Związków Pracodawców Energetyki Polskiej "Pracodawca" 2006, kwiecień
  8. M. Syroka: Wdrażanie systemu handlu uprawnieniami do emisji w Polsce. Departament Promowania Konkurencji URE, Warszawa 2006 (www.cire.pl).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8603
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu