BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szudy Monika (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
System ubezpieczeń społecznych w Hiszpanii - zagrożenia i wyzwania
System of Social Security in Spain - Threats and Challenges
Źródło
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2006, nr 43, s. 133-150, tab.
Tytuł własny numeru
Teoretyczne i pragmatyczne zagadnienia ekonomii
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia społeczne, System ubezpieczeń społecznych, Ubezpieczenia zdrowotne, Ubezpieczenia wypadkowe, Ubezpieczenie od bezrobocia, Ubezpieczenia emerytalne, System emerytalny, Opieka zdrowotna, Zabezpieczenie społeczne
Social insurance, Social insurance system, Health care insurance, Accident insurance, Unemployment insurance, Pension insurance, Pension schemes, Health care, Social security system
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Hiszpania
Spain
Abstrakt
Od końca lat 70. system ubezpieczeń społecznych Hiszpanii ulegał znaczącemu rozbudowaniu, przede wszystkim w związku z nowymi aspiracjami społeczeństwa hiszpańskiego oraz zmianą ustroju na demokratyczny. Konsekwencje finansowe tego procesu są ogromne, niemniej jednak tylko w części można je przypisać reformom realizowanym w połowie lat 80. Należy podkreślić, że w miarę rozwoju społeczno-gospodarczego rozszerza się zakres podmiotowy i przedmiotowy ubezpieczenia oraz zwiększa się wysokość świadczeń. Niniejsze opracowanie jest próbą odpowiedzi na pytanie o najistotniejsze cechy współczesnego hiszpańskiego systemu ubezpieczeń społecznych oraz o skutki przyjęcia określonego modelu, które niejednokrotnie mają charakter nieprzewidziany i stanowią swego rodzaju zagrożenia i wyzwania dla dalszego jego funkcjonowania. Złożoność hiszpańskiego systemu ubezpieczeń społecznych stała się przesłanką dla rozpoczęcia jego analizy od przedstawienia rysu historycznego ubezpieczeń społecznych w Hiszpanii. (fragment tekstu)

System of social security plays a key role in the economic system. Its role is crucial not only because of the economic aspect but also because of its social aspect. The Spanish system of the social security has developed since the beginning of XX century. During the century it covered more and more people and it concerned more and more risks. Health security and pension system remaind the most complicated scopes of the social security system. Public institutions have problems with financing the social benefits in those areas, so it is necessary to use private capital. In those circumstances the key problem is to create a system which would be economically effective and would generate appropriate behavior of the beneficial owners. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. T. Miłkowski. P. Machcewicz: Historia Hiszpanii. Ossolineum. Warszawa 1998, s. 414.
 2. W. Muszalski: Ubezpieczenie społeczne. Podręcznik akademicki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 16-17.
 3. M. Dziubińska-Michalewicz: Organizacja Inspekcji Pracy w Irlandii i Hiszpanii. Informacja nr 975. Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz, Warszawa 2003, s. 4.
 4. J.V. Levy: The Spanish Social Security: Prospects of the Pension and Health-Care Systems. IMF Working Paper. Washington D C. 1995, s. 4
 5. M. Kleinman: A European Welfare State? Palgrave, New York 2002, s. 50.
 6. B. Bernaś: Materialne podstawy życia ludności Hiszpanii. "Polityka Społeczna" 1989, nr 5/6
 7. B. Wiktorowska: Świadczenia godne emeryta. "Gazeta Prawna" 2003, nr 59 (915).
 8. J.A. Gonzalo, J.L. Gallizo: European Financial Reporting. Spain. Carnegie International, London 1992, s. 38.
 9. S. Golinowska, A. Kozierkiewicz, Ch. Sowada: Pożądane kierunki zmian systemu ochrony zdrowia w Polsce. Między racjonowaniem i racjonalizacją, http://www.case.com.pl (30.05.2006).
 10. M. Grabowski, M. Mickiewicz, E. Malinowska, W. Misiąg, M. Tomalak: Małe i średnie przedsiębiorstwa w systemach podatkowych wybranych krajów europejskich. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2001, s. 23
 11. K. Wach: Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 181.
 12. T. Daban, E. Detragiache, G. di Bella, GM. Milesi-Ferretti, S. Symansky: Rules-Based Fiscal Policy in France, Germany, Italy and Spain. IMF Occasional Paper 225, Washington D C. 2003, s. 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8603
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu