BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pęciak Renata (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Mechanizm bezpośredniego celu inflacyjnego jako instrument stabilizacyjny w gospodarkach latynoamerykańskich w XX w. i na początku XXI w.
The Mechanism of Direct Inflation Targeting as the Stabilization Instrument in Latin-American Economies in the XX Century and at the Beginning of the XXI Century
Źródło
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2006, nr 43, s. 165-184, tab.
Tytuł własny numeru
Teoretyczne i pragmatyczne zagadnienia ekonomii
Słowa kluczowe
Bezpośredni cel inflacyjny, Inflacja, Polityka stabilizacyjna, Kryzys bankowy, Zapobieganie kryzysowi
Inflation targeting, Inflation, Stabilisation policy, Banking crisis, Crisis prevention
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Ameryka Łacińska
Latin America
Abstrakt
Wśród rozwiązań przyjętych przez niektóre kraje latynoamerykańskie, mających na celu obniżenie inflacji, znalazła się strategia bezpośredniego celu inflacyjnego. Z doświadczenia wynika, że w istocie wdrożenie tego reżimu spowodowało zatrzymanie procesów inflacyjnych, a także stopniową redukcję poziomu inflacji. Opracowanie prezentuje istotę przyjętego przez niektóre gospodarki latynoamerykańskie mechanizmu bezpośredniego celu inflacyjnego, a także efekty wdrażania tego reżimu. Niemniej jednak ustabilizowanie inflacji na niskim poziomie nie gwarantuje skutecznego zapobiegania ewentualnym kryzysom sektora bankowego. Pojawiające się kryzysy bankowe w gospodarkach latynoamerykańskich, a także warunki - jak się wydaje - konieczne do zapobiegania możliwym kryzysom sektora bankowego w regionie stanowią podstawę rozważań dotyczących otoczenia instytucjonalnego w gospodarkach latynoamerykańskich. (fragment tekstu)

The 80's of the XX century were particularly heavy for the Latin-American countries not only for the high internal debt but also for the sake of the type of economic policy applied, finance of budget deficit and a lack of a long-distance growth strategy, low liberalization of international exchange, implementing an inefficient policy exchange rate,_ inefficient use of the foreign credits and expansive fiscal policy applied by the discussed countries. In consequence, an increase of the inflation unsettled the whole region. Under these circumstances the absolute necessity of implementation of aids which allowed the reduction of the inflation and implementation of the more restrictive fiscal policy were applied. The article presents the mechanism of the direct inflation targeting as the one of the solutions implemented by some Latin-American countries and also discusses the effects of this strict discipline regime. In the second part of the article the problem of recurrent banking crisis in the Latin-American countries and the conditions necessary to prevent the possible crisis of the banking system in this region are analysed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. V. Corbo. K. Schmidt-Hebbel: Strategia bezpośrednich celów inflacyjnych w Ameryce Łacińskiej. Zeszyty BRE Bank-CASE 2002, nr 59, s. 10.
 2. A. Wojtyna: Szkice o polityce pieniężnej. PWE, Warszawa 2004, s. 140.
 3. K. Lutkowski: Globalizacja a dylematy polityki pieniężnej. W poszukiwaniu optymalnej strategii dla Polski na drodze do euro. Materiały pokonferencyjne NBP, s. 3. http://www.nbp.pl/konferencje/droga_do_euro/lutkowski_pl.pdf
 4. F.S. Mishkin, K. Schmidt-Hebbel: One Decade of Inflation Targeting in the World - What Do We Know and What Do We Need to Know? NBER Working Paper nr 8397, lipiec 2001.
 5. S. Chauvjn, O. Basdevant: Le ciblage d' inflation a travers l'experience des pays latino-americains. "Dignostics Previsions et Analyses Economiques" 2006, nr 105. Mars, s. 4.
 6. S. Roger, M. Stone: On Target? The International Experience with Achieving Inflation Targets. IMF Working Paper WP/05/163
 7. A. Carstens, L.I. Jacome H.: Le domptage du monstre. IMF "Finances&Developpement" 2005, Vol. 42, December, s. 27.
 8. N. Batini, K. Kuttner, D. Laxton: Does Inflation Targeting Work in Emerging Markets? IMF World Economic Outlook, Washington DC 2005.
 9. C. M. Loser, M. Guerguil: Le long chemin vers la stabilite financiere. IMF "Finances&Developpement" 2000, Mars.
 10. A. Singh, A. Belaisch, C. Collyns, P. De Masi, R. Krieger. G. Meredith, R. Rennhack: Stabilization and Reform in Latin America: A Macroeconomic Perspective on the Experience Since the Early 1990s. Chapter 8: Lessons and Priorities for Future Agenda. A. Singh et al. IMF Occasional Paper 238, styczeń 2005. http://www.imf.org/external/pubs/ft/op/238/pdf/op238_5.pdf
 11. A. G. Carstens, D C. Hardy, C. Pazarbacioglu: Eviter les crises bancaires en Amerique Latine. IMF "Finances et Developpement" 2004. Vol. 41, Septembre, s. 31.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8603
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu