BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dubik Bogumił M. (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Inwestycje proekologiczne a stan środowiska naturalnego na przykładzie gminy Bytom
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Inwestycje przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Katedry Inwestycji Ustroń 12-14 października 1994, 1994, s. 139-149, wykr., tab.
Słowa kluczowe
Inwestowanie, Ekologia, Gmina, Emisja zanieczyszczeń
Investing, Ecology, District, Pollution emission
Kraj/Region
Bytom
Abstrakt
Problemy związane z degradacją środowiska naturalnego gminy Bytom są złożone i wzajemnie zazębiają się. Dotyczą one zarówno powietrza, wód i powierzchni ziemi, jak również wewnętrznych warstw gruntu, podziurawionego kilkusetletnią działalnością górniczą. Bytom z racji swego prawie centralnego położenia w GOP poddany jest niekorzystnym wpływom ciężkiego przemysłu całej aglomeracji śląskiej. Pierwszoplanowym problemem środowiskowym miasta jest zanieczyszczenie powietrza wywołane zarówno przez przemysł, jak i źródła komunalne znajdujące się na jego terenie. Udział sektora komunalnego wynosi 30% w stosunku do emisji sumarycznej. Ponadto 40%, tj. około 39 000 mieszkań ogrzewanych jest piecami węglowymi, co powoduje znaczną emisję SO2 i innych substancji do powietrza z tzw. źródeł niskiej emisji. Ten niekorzystny system ogrzewania wynika z problemów ekonomicznych, związanych ze stosunkowo niską ceną węgla w stosunku do innych nośników energii. Brak jest dokładnej informacji odnośnie do udziału lokalnych kotłowni i domowych pieców węglowych w całkowitej emisji zanieczyszczeń do powietrza. Oprócz sektora komunalnego, następnym źródłem zanieczyszczeń powietrza jest transport, ze względu na niekorzystny układ sieci dróg tranzytowych przechodzących przez centrum miasta. Głównym powodem zanieczyszczeń emisji takich związków szkodliwych jak NOx, CO, ołowiu - jest zły stan techniczny większości samochodów. 70% emisji wywołane jest działalnością przemysłu. Głównym źródłem emisji przemysłowej są procesy technologiczne i kotłownie. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu